Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela trestního zákoníku

Pod č. 165/2015 Sb. vyšla ve středu 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů novela, kterou se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Stručná novela mimo jiné výslovně zakazuje podporu teroristických skupin. Trestná by měla být už i pouhá příprava praní špinavých peněz nebo to, že si někdo dá slíbit úplatek. Novela č. 165/2015 Sb. nabude účinnosti od 1. září 2015.

Nově bude od 1. září 2015 potrestán i ten, kdo se spolčí ke spáchání činu podílnictví nebo k legalizaci výnosů z trestné činnosti. V základní sazbě tak bude za pouhou přípravu praní špinavých peněz hrozit dle § 214 a § 216 trestního zákoníku až čtyřleté odnětí svobody.

O jeden rok na dvě až čtyři léta vězení se zvyšuje horní hranice trestní sazby za neoprávněný přístup k počítačovému systému podle § 230 zákoníku

Trestné činy nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky a neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu bude možné nově spáchat nejen úmyslným jednáním, ale také z hrubé nedbalosti (§ 281 a § 298a). 

Rozšiřuje a doplňuje se také skutková podstata teroristického útoku v § 311 trestního zákoníku. Teroristickým útokem bude kromě únosu letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nově také zmocnění se pevné plošiny na pevninské mělčině. Nově bude v zákoně výslovně uvedeno, že trestné je financování či jiná podpora nejen samotného teroristy nebo člena teroristické skupiny, ale i teroristické skupiny jako organizace. 

Podle novely č. 165/2015 Sb. bude možné potrestat nejen toho, kdo o úplatek požádá nebo ho přijme za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, ale nově také toho, kdo si za takové jednání dá úplatek slíbit. Jde o rozšíření podstaty činu nepřímého úplatkářství podle § 333 zákoníku, za nějž hrozí až tříleté vězení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.