Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Překlopení do státní služby k 1. 7. 2015

Dnešní den je podle zákona č.  234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služebního zákona, klíčovým dnem pro státní úředníky, je totiž dnem faktického náběhu státní služby. Dosavadní vedoucí pracovníci budou k dnešnímu dni, tj. k 1. 7. 2015, tzv. překlopeni do státní služby. Ostatním dosavadním zaměstnancům dnešním dnem vzniká nárok na podání žádosti o přijetí do služebního poměru, přičemž požádat budou muset do 31. 8. 2015.

Služební zákon začal platit od 1. 1. 2015 (psali jsme zde) a jeho hlavním cílem je zabránit masivní výměně státních úředníků po každých volbách, kdy se změní vláda. V průběhu prvního pololetí letošního roku došlo ke jmenování tzv. superúředníka, tedy náměstka ministra vnitra pro státní službu, a ke jmenování státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech. Skutečně klíčovým datem je ale z pohledu služebního zákona až 1. červenec 2015. K tomuto datu má stát 75 275 úředníků, z nichž cca 68 tisíc se řídí služebním zákonem. Ostatní budou i nadále spadat pod zákoník práce, protože jde běžné pracovníky, jako jsou řidiči, údržbáři nebo uklízečky.
K 1. 7. 2015 se do režimu státní služby automaticky překlopí všichni dosavadní vedoucí pracovníci, od tohoto data se budou považovat za představené podle zákona o státní službě, tzv. služebního zákona. Jejich služební poměr vznikne ze zákona na dobu neurčitou, na svém konkrétním služebním místě ale setrvají jen do doby, než bude toto místo znovu obsazeno na základě výběrového řízení vyhlášeného podle § 188 služebního zákona. Do výběrového řízení na pozici, kterou dosud vykonává, se pochopitelně může představený přihlásit a své místo si obhájit.
Služební poměr ostatních zaměstnanců, kteří nejsou vedoucími pracovníky, nevzniká ze zákona automaticky, k 1. 7. 2015 vzniká jen nárok na podání žádosti o přijetí do služebního poměru. Písemnou žádost musí úředníci podat do 31. 8. 2015 a následně bude při splnění zákonem daných podmínek rozhodnuto o jejich přijetí do služebního poměru ve správním řízení. Úředník má možnost volby, pokud žádost nepodá, bude i nadále spadat pod zákoník práce. Tím se sice vyhne povinnosti složit do poloviny roku 2016 úřednickou zkoušku, na svém místě ale bude moci setrvat maximálně do poloviny roku 2017.
Vzhledem k blížícímu se klíčovému datu 1. 7. 2015 vyšlo během předchozího měsíce ve Sbírce zákonů hned několik níže uvedených předpisů týkajících se spuštění státní služby:
  • Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance;
  • Nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat;
  • Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky;
  • Nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou;
  • Nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby;
  • Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu;
  • Nařízení vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek;
  • Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky.
Ministerstvo vnitra také vydalo několik stanovisek k aplikaci konkrétních ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služebního zákona. Zcela konkrétním návodem je pak Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke vzniku služebního poměru dosavadních zaměstnanců ve služebních úřadech. Tento metodický pokyn včetně všech příloh najdete zde na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Související články:
Služební zákon
Služební zákon - stanovisko k § 80
Volno pro státní úředníky
Služební hodnocení státních zaměstnanců

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.