Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nesouhlas obce s doplatkem na bydlení nemusí být závazný

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) zaslal ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové (ČSSD) dopis se stanoviskem, z něhož vyplývá, že nesouhlas obce s vyplacením doplatku na bydlení nemusí být pro úřady práce závazný. Jde o zásadní změnu předchozího stanoviska, která vyplynula z šetření provedeného na základě žádosti o posouzení pravidel vyplácení doplatku. Ministr vnitra také doporučil rychlou změnu zákona.

O tom, že vyplácení doplatků na bydlení v dlouhodobých ubytovnách bude možné už jen se souhlasem obce, jsme psali na jaře v samostatném článku. Novinku přinesla novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a jejím cílem bylo omezit vyplácení doplatků na bydlení v ubytovnách. Po uvedení opatření do praxe ale Vládní agentura pro sociální začleňování spočítala, že kvůli nesouhlasu obcí s doplatkem hrozí až 17 tisícům lidí z ubytoven ztráta střechy nad hlavou. Ministr vnitra, který obdržel žádost o posouzení tohoto nového pravidla, nyní své původní stanovisko o závaznosti souhlasu obcí změnil. Ve své odpovědi uvedl, že zákon výslovně nestanoví, že by se mělo jednat o závazné stanovisko a nesouhlas obce s vydáním doplatku na bydlení nemusí tedy být pro úřady práce, které dávku vydávají, závazný.
Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) je opatření v zákoně nesystémové a je nutné rychle připravit novelu. Poradní sbor ministra vnitra navíc upozornil na pochybnosti o ústavnosti tohoto opatření. Ministr vnitra ve své odpovědi napsal: "Dochází ke střetu ústavního práva obce na samosprávu a ústavních práv žadatele o přiznání doplatku na bydlení, konkrétně ústavního práva na pomoc v hmotné nouzi a spravedlivý proces. Nelze plně upřednostnit jedno z ústavně zaručených práv."
Některé starosty obcí nové stanovisko ministra vnitra pobouřilo a např. starosta Bohumína mluvil dokonce o krachu státní správy. Platforma pro sociální bydlení naopak změnu stanoviska vítá a oceňuje, že ministr Chovanec (ČSSD) tím zachránil tisíce lidí před vystěhováním z ubytoven. Definitivně ale bude muset problém vyřešit novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.