Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NS: Výklad pojmu "provoz vozidla"

Nejvyšší soud (dále jen NS) včera publikoval právní větu, která byla vytvořena na základě březnového rozsudku NS a kterou se rozšiřuje dosavadní výklad pojmu "provoz vozidla". Ve stručnosti lze právní názor shrnout tak, že i odstavené vozidlo s vypnutým motorem, které tvoří překážku pro ostatní účastníky provozu a vyvolá nebezpečí kolize, je vozidlem v provozu. Rozsudek a právní věta budou publikovány ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako relevantní zdroj sjednocující judikatury.

Nejvyšší soud rozhodoval v konkrétním případě drážní společnosti, která se domáhala náhrady škody vzniklé střetem vlaku s osobním automobilem stojícím na přejezdu. Řidič automobilu úmyslně s cílem spáchat pojistný podvod najel na koleje, poškodil podvozek vozu a z místa se mu už nepodařilo odjet. Do auta později vrazil rychlík s 37 cestujícími, z nichž dva se lehce zranili. Českým drahám vznikla více než dvacetimilionová škoda, kterou požadovaly jak po viníkovi (řidiči automobilu), tak po pojišťovně. Pojišťovna ale i částečnou úhradu škody z povinného ručení provozovatele vozidla odmítla s tím, že uvízlé vozidlo v okamžiku srážky nebylo v provozu. Ke stejnému závěru později dospěl i Městský soud v Praze, a proto České dráhy podaly dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud s takovým výkladem nesouhlasil a v rámci svého rozsudku zpracoval níže uvedenou právní větu, kterou rozšířil dosavadní výklad pojmu "provoz vozidla". Podle soudců NS je důležité, že vozidlo dospělo na místo střetu s využitím vlastnosti pro něj typické, pohybu pomocí motorické síly, a to v důsledku jednání řidič, tedy osoby použité v provozu. Z hlediska odpovědnosti provozovatele naopak není rozhodné, co bylo pohnutkou či příčinou netypického způsobu jízdy vozidla, i když v tomto konkrétním případě šlo o trestný čin.

Právní věta:
Motorové vozidlo je v provozu i tehdy, jestliže v důsledku selhání řidiče vytvoří překážku pro ostatní účastníky provozu (i provozu jiného druhu), která pro ně představuje bezprostřední nebezpečí kolize, a to bez ohledu na skutečnost, zda je v okamžiku škodné události v chodu motor takového vozidla nebo zda se vozidlo stalo bezprostředně před škodnou událostí nepojízdným a z jakých důvodů.
Selháním řidiče se rozumí jakékoliv volní i mimovolní chování, jež je v příčinné souvislosti se vznikem škody, od úmyslného jednání (sebevražedný pokus, útok vozidlem, záměrné poškození vozidla), přes nedbalostní jednání (běžné nehody způsobené porušením pravidel silničního provozu), až po nezaviněná jednání (nezvládnutí složité dopravní situace, zdravotní indispozice).
zdroj: www.nsoud.cz

Plný text rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18 3. 2015 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.