Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Provoz MŠ o prázdninách

Dětem školou povinným již začaly očekávané letní prázdniny. K překvapení některých rodičů ale přerušilo provoz po dobu letních prázdnin také mnoho mateřských škol. Rodiče, kteří musí zajistit hlídání svých malých dětí, se proto ptají, zda má mateřská škola na to právo a jestli má případně povinnost zajistit dítěti pobyt v jiné školce.

Provoz v mateřských školách upravuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Podle § 3 této vyhlášky skutečně může mateřská škola přerušit provoz v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. O omezení nebo přerušení provozu v červenci a srpnu rozhoduje ředitel mateřské školy a nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat případný zájem rodičů. Musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem a rodiče o tom informovat nejméně dva měsíce předem. Ředitel může po dohodě se zřizovatelem po dobu přerušení provozu zajistit pobyt dětí v jiné mateřské škole, povinnost to ale není. Pokud je dojednána možnost umístění dětí do jiné školky, ředitel tuto informaci zveřejní.

Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.). Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.