Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Volno pro státní úředníky

Většina státních úředníků již složila služební slib. Kromě povinností jim služební poměr přináší i některé výhody, mezi které patří např. dny volna navíc oproti běžným zaměstnancům, na něž se vztahuje jen zákoník práce. Vláda již v červnu schválila nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat. Nařízení vlády je účinné od 1. července 2015.

Běžní zaměstnanci, jejichž pracovní poměr se řídí zákoníkem práce, mají nárok na dny volna stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Pracovní volno buď s náhradou mzdy, nebo bez náhrady mzdy mohou zaměstnanci čerpat při vyšetření nebo ošetření, pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, svatbě, narození dítěte, úmrtí, doprovodu rodinného příslušníka, pohřbu spoluzaměstnance, přestěhování a při hledání nového zaměstnání. Přesné podmínky a délka nároku na pracovní volno je dána právě nařízením vlády č. 590/2006 Sb.
Státní zaměstnanci se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služebním zákonem (psali jsme zde). Podle § 104 služebního zákona má státní úředník nárok na pracovní volno ve stejném rozsahu jako kterýkoliv jiný zaměstnanec, navíc ale může vláda svým nařízením stanovit další překážky ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat. A právě to kabinet učinil nařízením vlády č. 135/2015 Sb., které nabylo účinnosti 1. července 2015. Kromě nároku na pracovní volno, který mají všichni zaměstnanci, dostanou státní zaměstnanci ještě navíc:
  • 2 dny placeného volna pro otce, a to v období 6 týdnů po narození dítěte (běžně jen placené volno na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky nebo družky do porodnice a neplacené volno na nezbytně nutnou dobu k účasti při porodu);
  • 1 den placeného volna na svatbu sourozence nebo vnoučete (běžně jen jeden den placeného volna na svatbu dítěte nebo rodiče a 2 dny volna na vlastní svatbu, z nichž jeden den je placený )
  • 1 den placeného volna k uzavření registrovaného partnerství;
  • 1 den placeného volna k doprovodu dítěte do základní školy v první den jeho povinné školní docházky a zpět;
  • 1 den placeného volna k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete;
  • 1 den placeného volna v kalendářním roce k zařízení osobních záležitostí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.