Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Služební zákon - stanovisko k § 80

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služební zákon, platí už od 1. ledna 2015. Nyní se blíží termín tzv. hromadného překlopení do režimu státní služby. Všem dosavadním zaměstnancům, kteří budou k 1. 7. 2015 v pracovním poměru a splní všechny předpoklady, tím vznikne nárok na přijetí do služebního poměru. O hlavních změnách, které služební zákon přináší, jsme psali v samostatném článku na začátku roku. Ministerstvo vnitra postupně vydává výkladová stanoviska k jednotlivým ustanovením. Jedním z nich je i výklad podmínky dané § 80 služebního zákona, podle nějž nesmí představený ve služebním poměru vykonávat žádnou politickou funkci.

Podle ustanovení § 80 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nesmí představený po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo politickém hnutí. Představenými budou obvykle stávající vedoucí, zejména půjde o vedoucí služebních úřadů, náměstky pro řízení sekcí ministerstev nebo ředitele sekcí ostatních služebních úřadů, státní tajemníky, ředitele odborů a vedoucí oddělení. Po vstupu zákona v platnost vyvstala potřeba definovat, co bude pokládáno za výkon funkce v politické straně nebo hnutí. Z toho důvodu vydal náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký výkladové stanovisko k § 80 zákona o státní službě.
Podle stanoviska nelze jako výkon funkce hodnotit pouhé faktické pasivní členství spočívající pouze v plnění základních povinností člena podle stanov příslušné politické strany nebo politického hnutí. Pro účely služebního zákona se za výkon funkce nepokládá ani výkon jednorázové „funkce“, která není spojena s členstvím v orgánu strany podle stanov nebo nemá trvalý charakter ani „funkční období“. To se bude týkat zejména funkce delegáta sjezdu strany či hnutí. O funkci ve smyslu § 80 zákona o státní službě se nejedná, pokud člen strany je pouze řadovým delegátem a v rámci sjezdu nevykonává jiné funkce. Pokud ale někdo bude na sjezdu zastávat nějakou další, byť jednorázovou funkci, např. pokud bude zvolen členem návrhové či volební komise sjezdu, bude toto již považováno za výkon funkce podle § 80 služebního zákona. Stejně tak bude za výkon funkce pokládáno, pokud bude člen zvolen stálým delegátem sjezdu, tedy bude funkci delegáta vykonávat po delší časové období a ne jen jednorázově na konkrétní akci strany či hnutí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.