Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zdravotní pojišťovny

Červen je posledním měsícem, v němž pojištěnci mohou každoročně měnit zdravotní pojišťovnu. Pokud se tedy nyní někdo chystá ke změně své stávající pojišťovny, musí tak učinit nejpozději do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. 2015. K nově vybrané pojišťovně pak bude pojištěnec přehlášen k 1. 1. 2016. Kdo nestihne změnu pojišťovny nahlásit do konce června, může ji pak změnit zase až k 1. 1. 2017.

Podle § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovny a na její změnu jednou za 12 měsíců, ale vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku navíc pojištěnec musí podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu, k případným dalším přihláškám se již nebude přihlížet, a to ani tehdy, budou-li podány ve stanovené lhůtě.
Pokud tedy stihne klient podat přihlášku do 30. června, změní pojišťovnu k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Pokud ale podá přihlášku až po 30. červnu 2015, nedodrží půlroční lhůtu a pojišťovnu podle zákona může změnit až k 1. 1. 2017. Půlroční lhůta neplatí pouze pro novorozence, kteří se automaticky dnem narození stávají pojištěnci té pojišťovny, u níž je pojištěna matka. Po přidělení rodného čísla lze pojišťovnu změnit, a to k 1. lednu následujícího roku. Novorozenců se ale půlroční lhůta netýká, k 1. 1. 2016 mohou tedy pojišťovnu změnit i miminka narozená po 30. 6. 2015. O změně zdravotní pojišťovny musí pojištěnec informovat svého zaměstnavatele, a to do osmi dnů od změny, nejpozději tedy do 8. ledna příslušného roku.
Úprava omezující přestupy pojištěnců mezi pojišťovnami byla do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zavedena od 1. prosince 2011 novelou č. 298/2011 Sb. a má bránit nekalým praktikám některých pojišťoven, které v minulosti získávaly klienty pomocí lživých argumentů a pomluv konkurenčních pojišťoven.

Aktuální seznam zdravotních pojišťoven
kód pojišťovnynázev pojišťovny
111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
209Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.