Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o spotřebních daních

Senát schválil minulý týden novelu, kterou se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Novela byla v průběhu projednávání ve Sněmovně medializována zejména kvůli nepřijatému pozměňovacímu návrhu na zastavení daňové podpory biopaliv. Hlavním cílem poměrně rozsáhlé novely je přitom nové zdanění surového tabáku. Pokud novelu podepíše prezident a bude včas publikována ve Sbírce zákonů, začne platit od 1. července 2015, případně pak pozdějším dnem vyhlášení.

Tabák
Novelou zákona o spotřebních daních se ode dne její účinnosti, pravděpodobně tedy 1. 7. 2015, zavádí na surový tabák stejná spotřební daň jako na tabák ke kouření, tj. 1896 Kč/kg. Sazby jsou provázané, pokud se tedy do budoucna zvýší daň na tabák ke kouření, stejně se zvýší i daň ze surového tabáku. Opatřením by měla skončit dnes běžná praxe, kdy jsou tabákové listy dováženy do ČR např. jako podestýlka pro ptáky nebo k dekoraci, a přitom jsou následně zpracovány ke kouření, často na řezačkách umístěných přímo v prodejně.
Nově se proto budou danit sklizené tabákové rostliny a všechny z nich vyrobené polotovary, které se budou nacházet na území ČR a nebudou upraveny k prodeji konečnému spotřebiteli. Tabákové listy se budou zdaňovat celé i dělené, přírodně nebo uměle sušené nebo nesušené, fermentované nebo nefermentované, expandované (upravené s použitím vodní páry) nebo neexpandované. Za surový tabák se pokládají i jiné části rostliny rodu tabák, zbytky listů vzniklé při zpracování a rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo tabákového prachu, který není upraven pro prodej konečnému spotřebiteli. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Plátcem daně bude nově i ten, kdo použije surový tabák k jinému účelu než pro výrobu tabákových výrobků, k dodání jiné osobě k jejich výrobě nebo k vývozu do zahraničí. Každý takový nový plátce se bude muset zaregistrovat do sedmi dnů ode dne, kdy takto tabák použije. Výjimkou budou jen výzkumné organizace a veřejné vysoké školy, které použijí surový tabák pro výzkumné nebo vědecké účely. Při registraci bude nutné složit kauci ve výši 20 milionů korun.

Distribuce pohonných hmot
Schválená novela mění také ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, týkající se kauce pro prodejce pohonných hmot. Zavedení kaucí ve výši 20 milionů korun bylo jedním z opatření proti daňovým únikům, začalo platit k 1. 10. 2013 (psali jsme zde). Skupina senátorů ale opatření ihned napadla u Ústavního soudu jako diskriminační a se stížností uspěli (psali jsme zde). Soudci neodmítli zavedení kauce jako takové, ale zkonstatovali, že by měla být přiměřeně odstupňovaná. Platnost nálezu Ústavní soud odložil do 30. 6. 2015 právě proto, aby dal zákonodárcům čas na nápravu stavu. Novelou se tedy do zákona o pohonných hmotách vkládají nové paragrafy, díky nimž budou distributoři moci požádat o snížení kauce, pokud splní předepsané podmínky. Podmínkami pro snížení kauce mají být řádná registrace, určitý objem distribuce za čtvrtletí, ekonomická stabilita a spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot. Při splnění uvedených podmínek sníží celní úřad kauci na 10 milionů korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.