Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Poslanecká sněmovna se včera znovu zabývala novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterou senátoři vrátili s několika pozměňovacími návrhy. Senátní změny týkající se povinného očkování, ochrany obyvatel před hlukem či prodeje nezdravých potravin ve školách ale nakonec poslanci nepřijali. Novela nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi, platit bude od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vydání ve Sbírce zákonů.

Novela je poměrně rozsáhlou celkovou revizí zákona o ochraně veřejného zdraví, která má podle autorů zákon sladit se správním řádem, upravit názvosloví v souladu s jinými souvisejícími zákony, např. v oblasti chemických látek a směsí, a také má omezit administrativu. Kromě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se novelou mění také související ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenského zákona, a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Pokud novelu podepíše prezident, měla by platit prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení týkajícího se poskytovatelů očkování proti žluté zimnici a jejich evidence, které začne platit až prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Očkování
Původní vládní návrh se očkováním v podstatě nezabýval. Teprve při projednání ve Sněmovně bylo načteno několik pozměňovacích návrhů, které byly důvodem bohaté diskuze na téma očkování. Nakonec ale jedinou změnou v oblasti očkování, kterou novela po projednání ve Sněmovně obsahovala, bylo snížení pokut za delikty související s povinným očkování, jakým je např. přijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy nebo dětské skupiny. Původní maximální třímilionovou hranici poslanci snížili na maximálně půl milionu korun, rozšířily se ale oblasti, kde budou sankce uplatňovány, nově nesmí neočkované dítě hlídat ani profesionální chůva. Ostatní návrhy, jako zavedení individuálních očkovacích plánů, možnost výběru alternativní vakcíny, převzetí odpovědnosti státu za škody na zdraví způsobené očkováním, potvrzování zdravotní způsobilosti jen rodičem (dosud potvrzuje lékař) nebo možnost očkovat děti bez souhlasu rodičů, nakonec Poslaneckou sněmovnou přijaty nebyly. Při ministerstvu zdravotnictví ale byla ustavena komise, která bude o očkování dále debatovat.
I v Senátu se následně rozvířila dlouhá diskuze o povinném očkování a senátoři navrhli, aby mateřské školy a další zařízení měly pouze povinnost zjistit stav očkování přijímaného dítěte. Maximální pokuta za přijetí dítěte bez dokladu o stavu očkování by pak měla být 30 tisíc korun. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) s navrženými senátními úpravami novely nesouhlasil a Poslanecká sněmovna je nakonec také odmítla.

Hluk
Dlouhé diskuze vyvolala také nová navrhovaná opatření na ochranu obyvatel před hlukem. Největší emoce vnesl mezi poslance návrh, aby ty zdroje hluku, jejichž provozovatelé prokážou, že již nemohou učinit žádná další opatření k jeho snížení, a zároveň hluk nepřekračuje limity alespoň uvnitř okolních budov, dostaly trvalou výjimku. Tento návrh nakonec schválen nebyl. Obce ale budou mít právo udělovat výjimky pořadatelům venkovních hudebních produkcí a hudba při venkovních koncertech již nebude hlukem. Senátoři sice v pozměňovacím návrhu požadovali, aby se ministerstvo zdravotnictví nezbavovalo odpovědnosti za ochranu zdraví obyvatel před hlukem a hudba při venkovních koncertech byla i nadále pokládána za hluk, jak již ale bylo uvedeno, senátní změny poslanci nepřijali.
Hluková pásma kolem letišť budou i nadále vyhlašována po dohodě s hygieniky, vyjednávat s nimi bude ale pouze provozovatel letiště. Hygienici nebudou smět dát souhlas se stavbou obytného domu, pokud by měl stát v oblasti, kde je pravděpodobné, že hlukové limity zde budou překračovány, jako např. v oblasti plánované výstavby silnice nebo železnice. Zjednodušení přinese automatické uplatňování předpokladu, že pokud není hlukový limit překročen vně budovy, není překročen ani ve vnitřních prostorách.
Úředníci by měli mít nově možnost vstoupit do bytu ke kontrole zdroje hluku, kterým jsou překračovány hlukové limity. Neumožnění vstupu může být sankcionováno až půlmilionovou pokutou. I proti tomuto opatření podali senátoři pozměňovací návrh, protože by tím podle nich došlo k prolomení ústavního práva na ochranu obydlí, které je zatím možné jen kvůli ochraně života, zdraví nebo majetku. Okamžité překročení limitů hluku podle senátorů ještě neznamená ohrožení zdraví a proto požadovali příslušné ustanovení z novely odstranit, nepřijetím senátního pozměňovacího návrhu, ale ustanovení v novele zůstává.

Ostatní
Mimo jiné také novela přináší nové možnosti omezení nebo zákazu dodávek vody, pokud přestane splňovat i mírnější hygienické limity.
Vypuštěn byl původní návrh na povinné testování „podezřelých osob“ na HIV. Návrh na vypuštění tohoto opatření přednesla poslankyně Soňa Marková (KSČM) a poslanci s ní souhlasili, protože by podle nich šlo o zásadní zásah do soukromí.
Senátoři pak neúspěšně chtěli do novely doplnit ustanovení, podle kterého by hrozila pokuta až 50 tisíc korun obchodníkům, kteří by ve školách a školských zařízeních i přes zákaz nabízeli nebo prodávali potraviny v rozporu s požadavky na zdravou výživu žáků. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.