Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ombudsman k modernizaci elektrických a plynových rozvodů

Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček se zabýval případem rekonstrukce plynovodu, při níž došlo k nahrazení starého zařízení novým a větším, byť umístěným ve stejné trase. Minulý týden pak úřad ombudsmana publikoval názor, který lze obecně vztáhnout na všechny podobné případy. Podle ombudsmana zaniká věcné břemeno k pozemku i tehdy, když je staré vedení nahrazeno ve stejné trase novým vedením. Provozovatel vedení musí podle nové legislativy dosáhnout dohody s majitelem pozemku.

Podle dřívější právní úpravy museli vlastníci pozemků s elektrickým vedením nebo plynovodem strpět umístění a provozování takového vedení na svém pozemku. A tato povinnost trvá, dokud je toto vedení na pozemku uloženo. V okamžiku odstranění vedení, i když třeba jen z důvodu výměny za nové, ale povinnost strpět toto zařízení zaniká.
Je nutné, aby majitel rozvodů nebo plynovodu dosáhl s vlastníkem zcela nové dohody o umístění zařízení na jeho soukromém pozemku. Dnes, na rozdíl od předchozí právní úpravy, nelze tuto povinnost uložit majiteli pozemku proti jeho vůli. Zástupce Veřejného ochránce práv Stanislav Křeček uvedl, že při vzájemné domluvě mohou provozovatel a vlastník pozemku využít pravidel nového občanského zákoníku, který nastiňuje obsah dohody o umístění inženýrské sítě. Žádost o vyvlastnění pozemku ze strany provozovatele by vždy měla být až krajní možností.
Názor kanceláře ombudsmanky potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové, který dospěl ke stejným závěrům. Podle jeho rozsudku povinnosti vlastníka pozemku a z toho plynoucí práva provozovatele nejsou na nová elektrická vedení přenosná a zůstávají zachována jen pro vedení a stavby původní.
Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.