Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zápis do rejstříku u notáře

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (nestr. za ANO) přestavil v pátek novinku, která má od dnešního dne fungovat v plném provozu a díky níž může všech 450 notářů v ČR zapisovat do obchodního rejstříku online. Celý proces zápisu do veřejných rejstříků se tím výrazně zjednoduší, zrychlí a v některých případech dokonce i zlevní.

S možností, že budou do rejstříků smět zapisovat údaje i notáři, se počítalo už v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost, tedy od 1. 1. 2014. Od začátku roku 2014 také platila novela č. 303/2013 Sb., kterou se měnilo mnoho zákonů právě v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva a mimo jiné byly provedeny patřičné změny v zákoně č. 358/1992 Sb., o notářích, v tzv. notářském řádu. Chyběla však potřebná prováděcí legislativa a zejména pak vhodné IT řešení, které by takové zápisy umožnilo. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s notářskou komorou tyto resty napravilo a od začátku května začalo testování celého systému. Od 1. května 2015 pak také začala platit novela č. 87/2015 Sb., kterou se mimo jiné mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a to právě zavedením zvláštních snížených sazeb za zápis do rejstříku provedený notářem. Díky tomu bude zápis provedený notářem pro občany nejen pohodlnější, ale např. v případě založení společnosti také levnější.
Prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer popsal systém, který je právě dnešním dnem spuštěn do ostrého provozu u všech 450 notářů v ČR, takto: „Notář na základě sepsání podkladového notářského zápisu a po zaplacení soudního poplatku provede přímo zápis do veřejného rejstříku a ihned po provedení zápisu vydá osobě výpis z veřejného rejstříku s provedenými změnami. Zároveň zašle rejstříkovému soudu v elektronické podobě písemnosti do spisu a založí příslušné listiny do sbírky listin.“
Za provedení zápisu si notář naúčtuje poplatek 300,- Kč plus DPH, za sepsání podkladového notářského zápisu, kterým se osvědčí splnění podmínek pro zápis, 1.000,- Kč plus DPH. To jsou sice výdaje, které občan při podání návrhu na zápis přímo u soudu neplatí, ve výsledku však v některých případech zaplatí méně, protože soudní poplatek je při provedení zápisu notářem výrazně nižší (viz tabulka).

Poplateku soudu (v Kč)u notáře (v Kč)
za založení (první zápis) akciové společnosti12.000,-8.000,-
za založení (první zápis) společnosti s ručením omezeným6.000,-2.700,-
za změnu nebo doplnění2.000,-1.000,-

Kromě obchodního rejstříku budou moci notáři provádět přímé zápisy i do následujících veřejných rejstříků:
  • spolkového rejstříku, do kterého se zapisují zejména spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky, zahraniční spolky vyvíjející činnost na území České republiky a další;
  • nadačního rejstříku, do kterého se zapisují nadace a nadační fondy;
  • rejstříku ústavů, do kterého se zapisují ústavy;
  • rejstříku společenství vlastníků jednotek, do kterého se zapisují společenství vlastníků jednotek;
  • rejstříku obecně prospěšných společností, do kterého se zapisují obecně prospěšné společnosti.
Pokud se systém osvědčí, bude ho ministerstvo spravedlnosti propojovat s dalšími registry. Cílem je situace, kdy podnikatel při zápisu společnosti půjde skutečně jen k notáři a nebude muset nikam jinam, např. na živnostenský úřad.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.