Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Provozovny insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti ve své tiskové zprávě uvedlo, že mu již došla trpělivost se zřizováním fiktivních provozoven insolvenčních správců, a proto vydalo vyhlášku č. 101/2015 Sb., kterou se zpřesňuje vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. Novelou vyhlášky se stanovuje povinnost insolvenčního správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení. Novela č. 101/2015 Sb., vyšla ve Sbírce zákonů dne 30. 4. 2015, účinnosti nabude prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. 8. 2015.

Novela č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, si klade za cíl bojovat s insolvenčním byznysem tím, že výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců. Vykonávat činnost v provozovnách mohou insolvenční správci díky revizní novele č. 294/2013 Sb., kterou se mění insolvenční zákon a zákon o insolvenčních správcích. Záměrem této revizní novely bylo rovnoměrně rozložit počet insolvenčních správců v jednotlivých obvodech, vyjít vstříc dlužníkům a ušetřit náklady obou stran. Protože ale vyhláška, kterou se činnost provozoven definovala, nebyla formulována jasně a přesně, stal se pravý opak a během krátké doby vzniklo mnoho tzv. fiktivních provozoven. Někteří velcí správci mají dnes i přes 60 provozoven a díky tomu je jim přidělováno více případů. Malým správcům se nyní naopak stává, že jim i po dlouhou dobu není přidělen žádný případ. Velcí správci si pod sebe stahují velký počet insolvenčních řízení, dochází ale ke snížení kvality výkonu jejich činnosti. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán uvedl příklad, kdy se dlužník se správcem setkal až u soudu deset minut před svým jednáním a podotkl, že provozovna insolvenčního správce v herně či opuštěné chatě také příliš věrohodně nevypadá.
Cílem novely č. 101/2015 Sb. je tyto nekalé praktiky změnit a docílit toho, že insolvenční správce bude svou činnost vykonávat osobně a s odbornou péčí. Nově tedy bude od 1. 8. 2015 insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, povinen svou nepřetržitou fyzickou přítomností v provozovně po celou dobu úředních hodin vykonávat činnosti bezprostředně související s insolvenčním řízením, ve kterém byl insolvenčním soudem určen. Zároveň úřední hodiny žádné provozovny nesmí být stanoveny na stejný pracovní den, kdy správce pravidelně zajišťuje činnost v sídle insolvenčního správce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.