Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Maximální rychlost na dálnicích se nezvýší

Dalším předpisem, o němž tento týden rozhodovala Poslanecká sněmovna již podruhé, protože byl ze Senátu vrácen s pozměňovacími návrhy, je novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu. Jedním z důvodů, proč senátoři novelu poslancům vrátili, byl nesouhlas se zvýšením maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Senátory podpořil i prezident Miloš Zeman, když varoval, že pokud poslanci novelu znovu schválí i se zvýšením rychlosti na dálnicích, bude ji vetovat. Poslanecká sněmovna jejich hlasy vyslyšela a novelu nakonec schválila ve znění senátních úprav. Účinnosti novela nabude od 31. prosince 2015, s výjimkou některých ustanovení, která mají nabýt účinnosti už třicátým dnem po vyhlášení.

Původně vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích a tzv. zákona o silničním provozu přináší několik změn v oblasti silniční dopravy v ČR. Na 24 úsecích silnic první třídy, které jsou dostatečně široké, čtyřproudé, s oddělenými směry jízdy a s mimoúrovňovými křižovatkami, by měla být od roku 2016 povolena maximální rychlost až 110 km/h. Překvapivě byl ale také v průběhu projednávání novely ve Sněmovně schválen návrh, aby se zvýšila maximální povolená rychlost na vybraných úsecích dálnic, a to až na 150 km/h. S touto změnou ale nesouhlasilo Ministerstvo dopravy, Senát ani prezident republiky, a proto byla z novely nakonec vypuštěna. 
Senátoři také nesouhlasili s tím, aby dopravní policie měla poslední slovo při úpravě místních komunikací, o které se starají obce. Tato úprava byla tedy se souhlasem ministra dopravy Dana Ťoka také ze zákona odstraněna. Další ustanovení, které bylo díky schválenému pozměňovacímu návrhu Senátu z novely vypuštěno, tentokrát přes nesouhlas ministra dopravy, obsahovalo povinnost obcí starat se o silniční vegetaci podél místních cest bez ohledu na vlastníka příslušného pozemku. Místopředseda senátu Zdeněk Škromach ještě navrhl odebrat policii právo podrobovat cyklisty dechové zkoušce na alkohol, pokud nejsou účastníky dopravních nehod. To ale senátoři neodsouhlasili, účastníkům silničního provozu jedoucím na bicyklu pod vlivem alkoholu bude tedy i nadále hrozit postih. 
Novela také mění většinu současných rychlostních silnic, na nichž je již nyní povolena rychlost 130 km/h, na klasické dálnice. Dálniční síť se tak má rozšířit cca o 300 kilometrů. Dále novela umožní při splnění určitých stanovených podmínek, jako je např. existence náhradní objízdné trasy, umístit na silnice II. a III. tříd značku se zákazem vjezdu pro tranzitní nákladní dopravu. Obcím novela přináší lepší možnosti nakládání s odtaženými vozidly, k nimž se nikdo nehlásí, nově je budou smět po 6 měsících prodat. 
Novela také ze zákona definitivně vypouští možnost zavedení elektronické dálniční známky. Dosavadní papírové kupony se tak budou moci používat i po 1. lednu příštího roku.
Drobnou změnu přinese i návrh poslance Daniela Korteho (TOP 09 a Starostové), díky kterému se současný text na dodatkových tabulkách "Mimo dopravní obsluhy" změní na "Mimo dopravní obsluhu“. Podle poslance Korteho se tím napraví gramatická chyba, staré tabulky ale bude možné používat ještě dalších 5 let.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.