Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Poplatky za odpad budou povinni za děti platit rodiče

Tento týden vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 266/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Novela, která upravuje placení poplatků za odpad, byla Poslaneckou sněmovnou schvalována nadvakrát, protože senátoři ji vrátili s pozměňujícím návrhem. Nakonec byla schválena ve znění navrženém Senátem. Odpovědnost za úhradu místních poplatků za komunální odpad ponesou podle novely č. 266/2015 Sb. za své děti rodiče. Platnost novely byla v průběhu legislativního procesu, s výjimkou některých ustanovení, odložena až na 1. 1. 2016.

Podle dosavadního znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mohou obce vyměřovat a následně exekučně vymáhat místní poplatky i po dětech. Dochází k tomu v případech, kdy za děti poplatky nezaplatí rodiče. Běžně se tak stává, že děti po dovršení 18 let věku čelí kvůli neuhrazeným platbám za odpad exekuci. Děti tak mohou dlužit obcím i několikatisícové částky, o kterých se dozví od exekutora až v den dovršení plnoletosti. Podle novely č. 266/2015 Sb. bude povinnost za placení místních poplatků za nezletilé poplatníky přecházet na jejich zákonné zástupce. 
Od komunálních poplatků budou osvobozeny také děti v dětských domovech, obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a obyvatelé domovů pro seniory. U lidí s omezenou svéprávností by měla poplatková povinnost přejít na opatrovníka, pokud byl jmenován. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni platit poplatky společně.
Do zákona se také vrací ustanovení, které umožní obcím zmírnit přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně místní poplatek prominou, přičemž tato pravomoc náležela obcím podle § 16 zákona o místních poplatcích do konce roku 2010. A právě znovuzavedení tohoto ustanovení se týkal pozměňující návrh Senátu. Poslanci původně prosadili možnost, aby o odpuštění poplatku rozhodovalo zastupitelstvo, senátoři navrhli, aby to bylo v pravomoci obecního úřadu, protože podle nich jde o správní rozhodnutí. Obce také nově budou moci prominout místní poplatek při mimořádných, zejména živelních událostech. Ustanovení o prominutí poplatků nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení novely č. 266/2015 Sb. ve Sbírce zákonů, tedy 29. října 2015, zbytek novely začne platit od 1. 1. 2016.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.