Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Dnešním dnem nabývá účinnosti novela č. 164/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a která se týká pravidel pro exekutory. Novela č. 164/2015 Sb. má mimo jiné např. zabránit prodeji domu dlužníka kvůli malému dluhu nebo zavést povinné pořizování videozáznamu z exekucí. Novela také rozšiřuje a upřesňuje seznam věcí, které již nebude možné při exekuci zabavit, a rozšiřuje okruh příjmů, z nichž se provádí exekuční srážky. Exekutorská komora již dříve uvedla, že s novelou nesouhlasí.

Novela č. 164/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ), byla v Poslanecké sněmovně schválena jednoznačným poměrem 161 hlasů ze 185 přítomných, proti nehlasoval nikdo. V Senátu naopak novela prošla jen nejtěsnější možnou většinou. Účinnosti nabývá dnes 1. září 2015, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, s výjimkou některých bodů, které nabudou účinnosti až 1. 1. 2016. Novelou se kromě zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, mění také zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekuční řád.
Novela č. 164/2015 Sb. přináší změnu některých pravidel pro exekuce. Nově např. nebude možné prodat dům či byt dlužníka, v němž má nahlášen trvalý pobyt, kvůli malému dluhu do 30 tisíc korun. Výjimkou budou dluhy z výživného či trestné činnosti. Obecně budou muset exekutoři postupovat tak, že při exekuci nejprve obstaví bankovní účty a provedou srážky ze mzdy, teprve pokud tato opatření nebudou stačit, lze prodat movité a nemovité věci. Při exekucích prováděných v bydlišti dlužníka bude vždy povinně pořizován videozáznam, dosud byl záznam pořizován pouze tehdy, pokud o to dlužník požádal.
Do příjmů podle § 299 OSŘ, z nichž lze provádět exekuční srážky, nově přibudou odměny z dohody o provedení práce, výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a zvláštní příplatky a příspěvky k důchodům pro účastníky odboje. Např. výsluhové příspěvky byly doposud ve většině případů plně zabavovány.
Novelou se také rozšiřuje a zpřesňuje seznam věcí podle § 322 OSŘ, které nelze dlužníkovi zabavit. Dosud zákon uváděl, že nelze zabavit obvyklé vybavení domácnosti, novela č. 164/2015 Sb. definuje, co se za vybavení domácnosti pokládá. Jde o lůžko, stůl, židli, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo, pokud hodnota některé z těchto věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení. Dále nebude možné zabavit: běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten a zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. Výslovně je také uvedeno, že nelze zabavit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy. Tím se má zabránit praxi, kdy zabavením např. rodinných fotoalb exekutor donutil dlužníka ke splacení dluhu, často se v takových případech dlužník upsal k novým dluhům. Zabavit nebude možné hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. Exekuci také výslovně nebudou podléhat tzv. domácí mazlíčci, tedy zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
V souvislosti s touto novelou č. 164/2015 Sb. je třeba připomenout, že před časem vyšla pod č. 139/2015 Sb. ve Sbírce zákonů ještě jiná novela OSŘ přinášející změny, které mají při exekucích ochránit majetek nezadluženého z manželů. O novele č. 139/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. července 2015,  jsme již v průběhu legislativního procesu psali v samostatném článku.

Související články:
Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.