Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitých věcí - den splatnosti

Den splatnosti daně z nemovitých věcí se rychle blíží, letos je jím pondělí 1. června 2015. V tento den musí být příslušná částka již připsána na účet finančního úřadu. Ten, kdo daň dosud nezaplatil a chce tak učinit v termínu bezhotovostní platbou nebo složenkou, má tedy nejvyšší čas. Poslední možností je pak složení hotovosti na pokladně finančního úřadu, což lze učinit i v den splatnosti, tedy 1. června 2015. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května daného roku. Letos ale 31. květen připadá na neděli, daň je proto splatná k 1. červnu 2015. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do 1. 6. 2015 a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, nebo u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně (psali jsme zde). Výši daně poplatníkům sdělil finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem.
Stejně jako v předchozích letech, rozeslala i letos daňová správa všem poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky na úhradu této daně. Jde o standardní složenku typu A s alonží, na níž je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2015, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Dále je na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. Právnické osoby se zřízenou datovou schránkou obdržely informace o daňové povinnosti do datové schránky.
Od roku 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Jde o změnu, která nastala od 1. 1. 2013 na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Proto je daň z nemovitých věcí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, byly mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce. Čísla bankovních účtů finančních úřadů, na které se daň z nemovitých věcí platí, najdete v tabulce pod článkem.
Složenky byly rozesílány postupně, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2015. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 1. června 2015 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou je tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.
Letos byl společně se složenkou rozesílán také leták s informací o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od roku 2016. Ministerstvo financí také jako obvykle upozornilo poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.
Podrobnosti k platbám daně z nemovitých věcí najdete na webových stránkách Finanční správy, konkrétně byla zveřejněna:

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:
Finanční úřad pro hlavní město Prahu7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj7755-47620661/0710

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.