Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyplácení doplatků na bydlení v dlouhodobých ubytovnách už jen se souhlasem obce

Od 1. května 2015 se bude doplatek na bydlení vyplácet provozovateli ubytovny jen se souhlasem obce. Tuto změnu přinesla novela č. 252/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela sice nabyla účinnosti už 1. ledna 2015, odklad povinného souhlasu obce je ale dán přechodnými ustanoveními této novely. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravilo pro obce vzor závazného stanoviska s informací, v jaké formě by měl být souhlas udělován. Informativní dopis ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové byl rozeslán dne 16. 4. 2015 všem starostkám a starostům obcí v ČR.

Cílem novely č. 252/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, bylo omezit vyplácení doplatků na bydlení v ubytovnách. Doplatky se nově provozovatelům ubytoven nevyplácejí podle počtu lidí žijících v jednom bytě, ale pouze podle velikosti pronajímaných prostor. Posuzování stavu hmotné nouze pro přiznání doplatku se novelou, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, celkově zpřísnilo. Následné řízení o doplatku je naopak jednodušší a navíc na doplatek dosáhnou i vlastníci rekreačních objektů, pokud jsou užívány k trvalému bydlení. Zrušeno bylo také časové omezení poskytování dávky. O novele č. 252/2014 Sb. jsme koncem minulého roku psali v samostatném článku.
Podmínka souhlasu obcí byla do návrhu novely doplněna až při jejím projednávání ve Sněmovně, a to na návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Souhlas obce bude od 1. 5. 2015 nutný k vyplácení doplatků na bydlení u klientů ubytovaných v dlouhodobých ubytovacích zařízeních s provozními řády schválenými podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který byl také změněn novelou č. 252/2014 Sb. Vyplácení doplatků provozovatelům těchto dlouhodobých ubytoven pouze se souhlasem obce má podle zástupců obcí, kteří pozměňovací návrh podporovali, zabránit vzniku nových problémových ubytoven v nevhodných a nevyhovujících objektech. Obce tak budou mít možnost udělením či neudělením souhlasu ovlivnit, kde ubytovna bude. Společnou tiskovou zprávu MPSV a Úřadu práce k aplikaci tohoto opatření najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.