Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela energetického zákona

Ve Sbírce zákonů vyšla na konci minulého týdne pod č. 131/2015 Sb. novela zákona č. 458/2000 Sb., tzv. energetického zákona. Poslanecká Sněmovna novelu schválila těsnou většinou hlasů v první polovině dubna a poslanci se v průběhu jejího projednávání museli vypořádat s více než 300 pozměňovacími návrhy. Senátoři se následně rozhodli, že se novelou nebudou zabývat, a poslali ji přímo k podpisu prezidentovi. Novela bude s výjimkou některých ustanovení platit od 1. ledna 2016.

Novela č. 131/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, tzv. energetický zákon, se dotkne podnikání energetických firem, ale i regulačního úřadu. Novela je skutečně rozsáhlá, proto v článku uvádíme jen několik nejvýraznějších změn. Rozsáhlostí a složitostí předpisu také senátoři odůvodnili své rozhodnutí novelou se nezabývat. 30 dnů, které má Senát na projednání, je prý v případě takto rozsáhlé předlohy málo. Novela č. 131/2015 Sb. nakonec ve Sbírce zákonů vyšla dne 5. 6. 2015.
Asi nejvýznamnější změnou, která se dotkne všech, je změna výpočtu poplatku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Nově se tento poplatek nebude počítat podle spotřeby elektřiny jako dosud, ale podle kapacity hlavního jističe. Administrativní úlevou bude zrušení povinné licence pro domácí solární elektrárny do 10 kW. Nově bude možné solární panely do 10 kW provozovat na rodinných domech i bez živnostenského oprávnění, což by mělo přinést jejich rozvoj.
Zvyšuje se také ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na dálku a v domácnostech. U těchto smluv poběží ode dne jejich uzavření čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení. Při změně dodavatele bude platit jednotná patnáctidenní výpovědní doba.
Zrušen byl také povinný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí, ten měli majitelé energetických sítí provést podle současně platného znění zákona do roku 2017. Povinnost se měla dotknout až statisíců parcel, na nichž v uplynulých desetiletích vznikly stavby rozvodů energie. Kvůli vysokým souvisejícím nákladům byla povinnost zápisu do katastru zrušena a nově bude povinné poskytnutí informace o infrastruktuře lidem, kteří na tom prokážou právní zájem. 
Od roku 2017 by měla Energetický regulační úřad vést pětičlenná rada navržená Ministerstvem průmyslu a obchodu a schvalovaná vládou. ERÚ se obává, že tím může dojít k politizaci úřadu. Návrh na uzákonění ombudsmana Energetického regulačního úřadu poslanci nakonec neschválili. ERÚ také kritizuje, že energetické firmy budou moci při stanovování regulované ceny požadovat započtení svých nákladů ve větším objemu než dosud.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.