Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová pravidla pro rekreační plavbu

Od dnešního dne, tedy od 15. 4. 2015, začala platit nová vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Vyhláškou se ruší část zákazů a omezujících limitů v pravidlech pro provoz člunů a jiných malých plavidel na českých vodách. Nová vyhláška č. 46/2015 Sb. plně nahrazuje dosavadní vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb.

Už od 1. 1. 2015 začala platit rozsáhlá novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, o níž jsme psali v samostatném článku. V zákoně je nově upraveno provozování přístavů, vymezování vodní plochy pro sportovní účely, pravidla plavebního provozu a další oblasti vnitrozemské plavby (čtěte zde). Nyní Ministerstvo dopravy k novelizovanému zákonu vydalo také novou prováděcí vyhlášku č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.
Až do dnešního dne platil na většině vodních ploch v ČR zákaz plavby s loděmi se spalovacím motorem, výjimkou byly jen velké řeky, Slapy, Orlík a Rozkoš. Omezena byla také rychlost takové plavby, většinou bylo povoleno plout jen pomalu, tzv. ve výtlačné plavbě. Vodní skútry nebyly veřejně povoleny v podstatě nikde. Nová vyhláška č. 46/2015 Sb. většinu těchto omezení ruší. Na Slapech, Orlíku a dalších vodních plochách už nebude omezení rychlosti a bude povoleno plout i tzv. ve skluzu. Vodní skútry je nově možné použít všude tam, kde je povolena plavba rekreačním lodím se stejným motorem. S elektromotorem bude plavba povolena prakticky všude. Plavidlům se spalovacími motory, byť s omezením do 10 kW, se nově otevřou dříve zakázané vodní plochy, jako např. Lipno, Nové Mlýny, Brno, Vranov, Máchovo jezero, Hracholusky nebo rybník Svět. Vyhláška č. 46/2015 Sb. ale také přináší některá nová omezení, třeba v podobě zákazu nočního kotvení mimo vyhrazená místa.

Související články:
Novela zákona o vnitrozemské plavbě

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.