Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lesní školky budou zachovány

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2015 Sb. novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Registrace dětských skupin bude nově dobrovolná. Novela začíná platit dnešním dnem, tedy 4. června 2015.

Nový zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (psali jsme zde), začal platit 14. listopadu 2014. Cílem předpisu bylo především řešit současný nedostatek míst v mateřských školkách. Při přípravě zákona však nebylo pamatováno na zařízení, která v současné době fungují a která nemohou splnit přísné hygienické normy obsažené v zákoně. Jedná se například o lesní mateřské školky, nízkoprahová zařízení, dětské kluby a další zařízení.
Aby mohla tato zařízení dál fungovat, schválili začátkem dubna poslanci novelu, podle které se evidence poskytovatelů služeb stane evidencí dobrovolnou. Na provozovatele lesních školek a dalších podobných zařízení se tedy zákon o dětské skupině nebude povinně vztahovat.
Rodiče, kteří umístí své děti do neregistrovaných zařízení, nebudou však moci uplatnit nový druh daňové slevy za umístění dítěte, kterou zavedl právě nový zákon č. 247/2014 Sb. O nové slevě za umístění dítěte jsme psali podrobně v samostatném článku.
V Poslanecké sněmovně byl také přijat pozměňovací návrh sociálního výboru, který upravuje definici dětské skupiny. Podle nového ustanovení bude dětská skupina zařízením, které umožňuje docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně.
Přijatý pozměňovací návrh umožňuje také výjimky z hygienických požadavků, které stanovuje prováděcí vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí. Podle novely zákona bude možné výjimky z této vyhlášky povolit na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice, pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.