Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Skrytá novela živnostenského zákona

Komplikovanou změnou několika zákonů byla prodloužena lhůta pro doložení odborné způsobilosti u živností "ostraha majetku a osob" a "služby soukromých detektivů".

Začátkem září byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a další související zákony. Mezi těmito souvisejícími zákony je i zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. A právě část XII. tohoto zákona novelizovala k 1. 1. 2009 živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Tato novela v přidaném § 6a definovala dvě nové koncesované živnosti "ostraha majetku a osob" a "služby soukromých detektivů".
Výše uvedenou složitou změnou se s platností k 1. 10. 2009 prodlužuje lhůta pro doložení odborné způsobilosti podnikatele (či odpovědného zástupce) u uvedených živností z 12 měsíců na 36 měsíců. Podnikatelé jsou tedy povinni doložit živnostenskému úřadu odbornou způsobilost k provozování těchto koncesovaných živností nikoliv do 1. 1. 2010, ale mohou tak učinit až do 1. 1. 2012.
Dále zákon v příloze č. 5 živnostenského zákona prodloužil dobu platnosti osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost z 5 let na 10 let. Osvědčení může vydávat pouze subjekt, který je autorizován podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a zároveň akreditován podle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Doba platnosti se prodlužuje u obou zmíněných koncesovaných živností.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.