Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - pojistné přiznání

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí od loňského roku jako zvláštní přílohu ke svému daňovému přiznání podávat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkami jsou jen poplatníci, jejichž pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaní, celoročně na nemocenské nebo mateřské dovolené, apod.) nebo za ně pojistné plně odvádí plátci pojistného (zaměstnavatelé).

Pojistná přiznání se podávají od loňského roku a povinnost podat je ukládá § 12 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření. Povinnost se týká všech poplatníků, kteří podávají daňové přiznání za rok 2014 a zároveň jsou účastníky druhého důchodového pilíře. Zvláštní skupinou, která má povinnost podat pojistné přiznání jsou poplatníci, kteří mají zaměstnavatele, který není plátcem pojistného na důchodové spoření, tj. není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a zároveň je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění (jedná se např. o zaměstnance zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu).
Účast ve druhém pilíři nemá žádný vliv na výpočet daní a zdravotního pojištění, ale na platby na sociální zabezpečení ano. Účastníci druhého pilíře platí nižší zálohy (26,2 % z vyměřovacího základu místo původních 29,2 %), ale zároveň musí povinně spořit 5 % na důchodovém spoření. A právě o této skutečnosti je třeba prostřednictvím pojistného přiznání informovat finanční úřad. Důchodové spoření se pak platí jednou za rok finančnímu úřadu na speciální účty a je splatné v poslední den lhůty pro podání pojistného přiznání.
Pojistné přiznání má jen jednu stranu a přikládá se jako příloha k daňovému přiznání, lhůty pro jeho podání se tedy shodně řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, konkrétně § 135, § 136, § 138 a § 141. Letos je tedy nutné podat pojistné přiznání do 1. 4. 2015 nebo do 1. 7. 2015, pokud poplatník zplnomocnil k podání daňového a pojistného přiznání daňového poradce.
Pokud poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale má povinnost podat pojistné přiznání, podá samostatné pojistné přiznání. Formulář pojistného přiznání je k dispozici na webových stránkách Finanční správy zde a také na všech územních pracovištích finančních úřadů.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - sleva za umístění dítěte
Přiznání k dani z příjmů - základní sleva na poplatníka
Přiznání k dani z příjmů - sleva na dítě
Přiznání k dani z příjmů - sleva na manželku

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.