Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Sníženou sazbu DPH nelze uplatnit na e-knihy

Soudní dvůr Evropské Unie dal včera za pravdu Evropské komisi a rozhodl, že sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze na papírové knihy. Elektronické knihy naopak musí podléhat standardní DPH. Evropský soud potvrdil, že směrnice o DPH vylučuje jakoukoli možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na elektronicky poskytované služby, přičemž právě dodání e-knih takovou službou je. Na knihy na fyzických nosičích, tedy zejména papírové knihy, lze nižší sazbu i nadále uplatňovat.

Soudní dvůr EU posuzoval použití snížené sazby DPH na prodej elektronických knih v Lucembursku a ve Francii. Právě tyto dvě země jsou jediné, které sníženou sazbu na e-knihy uplatňují. Francie používá sazbu 5,5 % a Lucembursko dokonce pouze 3 %. Většina ostatních členských zemí EU má sazbu DPH na e-knihy v rozmezí od 18 do 25 %. Na papírové knihy je až na tři výjimky ve všech členských zemích uplatňována snížená sazba DPH do 10 %. V České republice jsou knihy od začátku letošního roku zařazeny do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, na e-knihy je uplatňována standardní sazba DPH ve výši 21 %.
Soudní dvůr ve svých rozsudcích zkonstatoval, že podle směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, lze sníženou sazbu DPH uplatnit pouze na dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči. I když je podle soudu ke čtení elektronických knih zajisté nutný fyzický nosič (například počítač), není takový nosič součástí dodání elektronických knih. Směrnice také vylučuje jakoukoli možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na elektronicky poskytované služby. Podle Soudního dvora ovšem dodání elektronických knih takovou službou je. Soudní dvůr tím odmítl argument, že dodání elektronických knih představuje dodání zboží, a nikoli poskytnutí služby.
Soudní dvůr rozhodl, že uplatnění snížené sazby DPH na dodání elektronických knih není v souladu se směrnicí o DPH, a Francie a Lucembursko tedy nesplňují své povinnosti vyplývající z práva Unie. Oba členské státy mají nyní povinnost vyhovět rozsudku v co nejkratší lhůtě, a pokud tak neučiní, může Evropská komise podat novou žalobu s návrhem na uložení peněžitých sankcí.
Plné znění rozsudku pro Lucemburské vévodství najdete zde, plné znění rozsudku pro Francouzskou republiku najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.