Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Očkování a přijetí dítěte do školky

Ústavní soud včera rozhodoval v dalším případu, který se týkal povinného očkování dětí. Tentokrát plénum Ústavního soudu rozhodlo, že povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy není protiústavním zásahem do práva na vzdělání. Očkování tak i nadále smí zůstat podmínkou pro přijetí dítěte a jesle, školky a další podobná zařízení mohou neočkované děti odmítnout.

Rozhodnutí Ústavního soudu nebylo velkým překvapením vzhledem k tomu, že minulý týden bylo v jiném případu rozhodnuto, že očkování dětí v rozsahu určeném Ministerstvem zdravotnictví je v ČR povinné a za vyhýbání se této povinnosti hrozí zákonným zástupcům dítěte pokuta až 10 tisíc korun (psali jsme zde). Podle hlavního hygienika ČR Vladimíra Valenty tak včerejším nálezem Ústavní soud znovu potvrdil, že systém povinného očkování je nastaven smysluplně.
Tentokrát plénum Ústavního soudu posuzovalo návrh na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to konkrétně ve slovech „předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“. Návrh podali rodiče dítěte, které dvě městské mateřské školky odmítly přijmout právě s odůvodněním, že dítě není plně proočkováno. Matka v postupu úřadů spatřovala porušení práva na předškolní vzdělání. Protože její názor nesdílely ani úřady ani Nejvyšší správní soud, rozhodla se jménem svého syna podat ústavní stížnost. Tu ale soudci Ústavního soudu včera svým nálezem zamítli.
Podle soudců je očkování před nástupem do školky aktem solidarity, který nabývá na významu s rostoucím množstvím očkovaných dětí v kolektivu. Ti, kteří se nechají naočkovat, podstupují určité riziko, které je ale podle vědců minimální, aby tím ochránili zdraví celé společnosti. Očkování dostatečné většiny populace totiž zabraňuje šíření nákazy vybraných nemocí, čímž poskytuje ochranu nejen těm, kteří byli očkováni, ale i těm, kteří ze závažných zdravotních důvodů nemohli být očkováni. Podle soudu by naopak bylo sociální nespravedlností, či dokonce sobectvím, kdyby určitá část rodičů odmítala bez závažných důvodů očkování svých dětí, ale přitom čerpala výhody, které vyplývají z vakcinace ostatních.
Ústavní soud tak potvrdil stávající praxi, kdy podle zákona o ochraně veřejného zdraví může být do jeslí, školky nebo dětské skupiny přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování. Výjimkou jsou pouze případy, kdy má dítě doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo že nemohlo být očkováno kvůli závažnému zdravotnímu důvodu. Základní školy už musí dítě přijmout, i když očkované není. V souvislosti s tím upozornil hlavní hygienik na příklad Spojených států amerických, kde platí v případě neproočkování dítěte omezení i pro přijetí na střední školu.
Včerejší nález soudci uzavřeli konstatováním, že zákonné zakotvení podmínky podrobit se stanovenému očkování, aby mohlo být dítě přijato do předškolního zařízení, není protiústavním omezením práva na vzdělání garantovaného ustanovením čl. 33 Listiny základních práv a svobod.
Plný text nálezu Ústavního soudu včetně odlišného stanoviska soudkyně Kateřiny Šimáčkové najdete zde.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.