Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela školského zákona

Mezi jedenácti novými zákony, které vyšly minulý týden ve Sbírce zákonů, je i rozsáhlá novela č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon. Novela č. 82/2015 Sb. upravuje například pravidla vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zavádí jednotné učňovské zkoušky, rozšiřuje možnost zřízení nultých ročníků a zavádí pracovní smlouvy pro ředitele škol na dobu neurčitou. Účinnosti novela nabude 1. května 2015. Několik změn pak na základě přechodných ustanovení novely začne platit až od nového školního roku, tedy od 1. září 2015, případně až od 1. září 2016.

V Poslanecké sněmovně proběhla při schvalování novely č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, dlouhá diskuze. Pravicoví poslanci chtěli prosadit do zákona domácí výuku žáků druhého stupně základních škol, většina poslanců ale nakonec hlasovala proti tomuto návrhu. Z novely byla také vyřazena ustanovení, která se týkala zavedení registru učitelů, sdružujícího údaje o věku, pohlaví a vzdělání každého učitele.

Hlavní změny, které nakonec novela č. 82/2015 Sb. do školského zákona přináší, uvádíme v bodech:
  • Novela mění přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření pro tyto žáky budou nově dostupná pro všechny školy.
  • Důležitou změnou v zákoně je zavedení jednotných učňovských zkoušek. Zadání a zkušební dokumentaci bude školám připravovat ministerstvo nebo právnická osoba zřízená a pověřená ministerstvem.
  • Novela rozšiřuje možnost zřídit na školách přípravné ročníky, nově by do nich mohly chodit všechny děti, jejichž rodiče o to budou mít zájem. V současné době mohou do nultých ročníků chodit jenom děti sociálně znevýhodněné.
  • Ruší se pravidlo jmenování ředitele školy do pracovního poměru na dobu určitou 6 let, které platí od roku 2012. Ředitelé budou opět jmenováni na dobu neurčitou. V rámci pracovního poměru ředitele školy se budou opakovat po šesti letech tříměsíční časové úseky, kdy bude zřizovatel oprávněn vyhlásit na místo ředitele konkurs. Pokud stávající ředitel svůj post neobhájí, bude moci na škole díky pracovní smlouvě na dobu neurčitou nadále působit jako běžný učitel.
  • Omezen bude prodej nezdravého jídla a nápojů ve školách. Ministerstvo školství bude stanovovat vyhláškou, které potraviny bude možné ve školách prodávat.
  • Novela také zakazuje ve školách reklamu, která je v rozporu s obsahem vzdělávání a reklamu na potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu žáků a studentů.
  • Sjednocují se termíny pro vydání rozhodnutí o výsledcích přijímacích řízení na střední školu, kde se koná talentová zkouška, a to na 15. února.
  • Na středních školách novela zavádí možnost nahradit jednu povinnou zkoušku profilové části maturit výsledkem jazykové zkoušky doložené mezinárodně uznávaným certifikátem. Tuto možnost může zavést ředitel pouze ve škole, ve které se v profilové části maturit konají 3 povinné zkoušky.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.