Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kraje a obce budou platit za vynětí půdy z fondu při výstavbě silnic

Vedle nových zákonů projednávala Poslanecká sněmovna minulý týden také zákony vrácené Senátem. Kromě novely zákona o veřejných zakázkách, o níž jsme psali v samostatném článku, se poslanci zabývali také připomínkami senátorů k novele zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Nakonec ale Sněmovna senátní návrhy přehlasovala a novelu schválila v původní podobě, která krajům a obcím zachovává povinnost platit poplatky za vynětí zemědělské půdy z fondu při výstavbě jejich silnic.

Původní vládní návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu byl reakcí na zvýšení poplatků za vynětí půdy z fondu, k němuž došlo v roce 2011 kvůli masivní výstavbě solárních elektráren a s tím souvisejícím záborům zemědělské půdy. Zvýšení poplatků ale podle vlády zkomplikovalo některé investice, proto připravila novelu, která poplatky snižuje na úroveň okolních států a zároveň zavádí některé výjimky z povinnosti tyto poplatky odvádět. Nově se u půdy nejvyšší bonity nebudou koeficienty ekologické váhy sčítat jako nyní, ale použije se jen jedna nejvyšší hodnota. Výše základních sazeb za vynětí se nemění. Výjimku z odvodů za vynětí půdy z fondu dostaly dopravní nebo průmyslové stavby v průmyslových zónách a také stavby drah, pokud bude splněna podmínka, že stavebníkem a následně i vlastníkem bude stát. Poplatky se nebudou platit ani za výstavbu cyklistických stezek, musí ale být plně v souladu s územním plánem. Půdu v první a druhé třídě ochrany půjde nově odejmout z fondu jen tehdy, kdy jiný veřejný zájem výrazně převáží nad veřejným zájmem její ochrany.
Senátoři navrhovali, aby od poplatků byly osvobozeny také obce a kraje při výstavbě krajských a obecních silnic, návrh měl podpořit stavby obchvatů malých měst a obcí. Poslanci ale senátní návrh odmítli, protože obsahoval i jiné změny, které by podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) poškozovaly smysl a cíl novely. Šlo např. o zrušení nutného souhlasu úřadů k vynětí půdy z fondu, pokud by se jednalo o pozemky určené pro stavby bydlení a tzv. občanské vybavenosti v souladu s územními plány. To by ale podle ministra mohlo výrazně snížit ochranu zemědělské půdy.
Poslanci tedy nakonec novelu přijali v původním znění, kraje a obce tedy budou poplatky při stavbě silnic hradit i nadáleNovela již byla tento týden doručena prezidentovi k podepsání, účinnosti nabude prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.