Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zajištění majetku v trestním řízení

Pod č. 86/2015 Sb. byla ve Sbírce zákonů koncem minulého týdne publikována novela zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Novela rozšiřuje možnosti odčerpání majetku lidem, proti kterým je vedeno trestní řízení. Účinnosti novela č. 86/2015 Sb. nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. června 2015.

Novela č. 86/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 279/2003 Sb., rozšiřuje podle Ministerstva spravedlnosti možnosti odčerpání majetku trestně stíhaným osobám a celkově zefektivní zajišťování tohoto majetku. Tím by mělo dojít ke zlepšení při uspokojování majetkoprávních nároků obětí trestné činnosti a zefektivnit a zlevnit by se měla také případná správa zajištěného majetku.
Po vstupu novely v platnost, tedy od 1. 6. 2015, bude možné bez souhlasu obviněného prodat zajištěný majetek, který podléhá rychlé zkáze nebo rychle ztrácí na tržní hodnotě (např. elektronika, výpočetní technika). Důvodem pro rychlý prodej budou také nepřiměřené náklady na správu zajištěného majetku, které vznikají např. při placení parkovného u zabavených aut nebo při chovu zajištěných koní, prodražit se může i požadavek na zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správy zajištěného majetku. Oproti stávajícím pravidlům ale nebude možné prodat majetek jen proto, že obviněný uprchl nebo se skrývá.
Novinkou bude také tzv. administrativní správa u zajištěných nemovitostí. Nepůjde o faktickou správu, ale jen o usnesení o zajištění, po jehož vydání již obviněný nebude moci zajištěnou nemovitost prodat, převést na jinou osobu, poškodit, zničit nebo zatížit dluhem. Podobně budou administrativně formou vydání usnesení zajišťovány i podíly v obchodních korporacích.
Novela č. 86/2015 Sb. výslovně zavádí propadnutí majetku z trestné činnosti a všech výnosů pocházejících z trestné činnosti. Již v průběhu trestního řízení bude také možné zajistit majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu.
Z původního vládního návrhu bylo při projednání ve Sněmovně vypuštěno ustanovení, které mělo umožnit zajištění majetku ještě před zahájením trestního stíhání. Rozhodnout o něm měl státní zástupce při důvodném podezření, že podezřelý hodlá do budoucna znemožnit zajištění majetku např. prodejem nebo jeho ukrytím. To však poslanci kritizovali jako nepřijatelný zásah do základních lidských práv. Navíc zabavení majetku bez souhlasu soudu je v rozporu s Ústavou ČR. Příslušné ustanovení bylo tedy pozměňovacím návrhem opozice nakonec z novely vypuštěno.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.