Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Energetické štítky

Na začátku tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 103/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novelou se mimo jiné ruší plošná povinnost nechat zpracovat energetické štítky pro všechny stavby. Průkaz energetické náročnosti, tzv. energetický štítek, budou muset mít budovy pouze v případě prodeje nebo pronájmu. Velké podniky pak budou muset na své provozy nechat každé 4 roky zpracovat energetický audit. Novela č. 103/2015 Sb. nabude účinnosti 1. července 2015.

Podle stávajícího znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, musí mít průkaz energetické náročnosti, tzv. energetický štítek, všechny nově stavěné budovy a dokončené budovy při větších stavebních změnách. Vlastníci nebo společenství vlastníků jednotek pak mají povinnost zajistit zpracování energetického štítku vždy při prodeji nebo pronájmu budovy. Plošnou povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy pak měli mít podle stávajícího znění § 7a zákona o hospodaření energií vlastníci budov nebo společenství vlastníků jednotek postupně podle rozlohy budov, a to do těchto termínů:
  • do 1. ledna 2015 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2,
  • do 1. ledna 2017 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2,
  • do 1. ledna 2019 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.
Díky novele č. 103/2015 Sb. bude plošná povinnost zpracování energetického štítku ze zákona vypuštěna. Zůstane tedy zachována povinnost předložit energetický štítek pouze při prodeji nebo pronájmu budovy nebo bytu. I v těchto případech bude ale existovat výjimka, a to pro domy postavené před rokem 1947, u nichž nedošlo k žádné větší změně, tam by po dohodě s druhou stranou nemusel být energetický štítek předkládán ani při prodeji či pronájmu.
Novela se také dotkne těch podnikatelů, kteří nejsou malými nebo středními podnikateli. Velcí podnikatelé budou muset pro provozy, které užívají nebo vlastní, nejméně každé 4 roky zpracovávat energetický audit. Podle vlády se to bude týkat asi 2150 firem, nové povinnosti budou velcí podnikatelé zbaveni jen tehdy, pokud zavedou úsporná opatření doporučená příslušnými českými harmonizovanými normami.
Novela č. 103/2015 Sb. mění kromě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, také související ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.