Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozšíření ochrany obětí trestných činů

Dne 17. dubna 2015 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2015 Sb. novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Novela rozšiřuje ochranu obětí trestných činů na celé území Evropské unie. Předpis začne platit od 1. května 2015.

Hlavním cílem novely zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je především implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/99, o evropském ochranném příkazu. Členské státy měly tuto směrnici zapracovat do svých legislativ do 11. ledna 2015.
Novela č. 77/2015 Sb. vkládá do zákona nová ustanovení, která se týkají evropského ochranného příkazu. Ten zaručí oběti trestného činu, aby měla zaručenu ochranu nejen v členském státě, kde se trestný čin stal, ale i v tom členském státě Evropské unie, ve kterém se rozhodne pobývat nebo zdržovat. Ochranný příkaz je rozhodnutí vydané v trestním řízení soudem, které ukládá obviněnému zákaz vstupu do míst, které oběť navštěvuje, zákaz nebo omezení styku s obětí a zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se k oběti blíže než na stanovenou vzdálenost. Ochranný příkaz má zamezit jakékoliv formě obtěžování, únosu, nebezpečnému pronásledování a jiným formám nepřímého nátlaku ze strany pachatele trestného činu.
Návrh zákona upravuje i související ustanovení v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.