Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výkup kovů už jen bezhotovostně

Už od neděle 1. 3. 2015 začne platit nová vyhláška Ministerstva životního prostředí, která definitivně zakáže sběrnám, aby platily fyzickým osobám za většinu vykupovaných kovů v hotovosti. Úplatu bude možné poskytnout už pouze bezhotovostním platebním stykem. Jde o další z opatření, která mají zabránit krádežím kovů. Stručná novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 27/2015 Sb. a účinnosti nabude právě 1. března 2015.

Změnu přináší velmi krátká a stručná novela č. 27/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Novelou se v § 8 odstavci 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. ruší část věty, kterou se zakazuje poskytovat úplatu v hotovosti za konkrétní typy odpadu, který má povahu např. uměleckého díla, pietního nebo bohoslužebného předmětu, dopravního značení, kanalizačního zařízení apod. Zrušením zákazu výkupu v hotovosti u vyjmenovaných předmětů se zákaz bude vztahovat na všechny odpady, u nichž je vyhláškou požadována identifikace osob, od kterých je odpad vykupován. Úplatu v hotovosti u odpadu uvedeného ve vyhlášce č. 338/2001 Sb. zakazuje § 18 odstavec 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Nově se tedy od 1. března 2015 nebudou ve sběrnách za hotové peníze vykupovat tyto suroviny:
Kód druhu odpaduNázev druhu odpadu
17 04 01Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 03Olovo
17 04 04Zinek
17 04 06Cín
17 04 07Směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11Kabely
16 01 17Železné kovy
16 01 18Neželezné kovy
17 04 05Železo a ocel
17 04 07Směsné kovy
20 01 40Kovy
Obecně lze říct, že za kovy bude od 1. března 2015 možné poskytnout úplatu pouze bezhotovostním platebním stykem. Sběrny a výkupci mohou volit různé způsoby bezhotovostních plateb, Ministerstvo životního prostředí jim ale doporučilo, aby používali pouze převod na účet nebo poštovní poukázku. V tomto duchu je také připravována komplexní novela zákona o odpadech, která by právě tyto dva způsoby bezhotovostních plateb měla uzákonit.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.