Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident podepsal tři zákony

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 26. ledna 2015 tři novely, které budou v nejbližších dnech vyhlášeny ve Sbírce zákonů. První prezidentem podepsaná novela mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, a psali jsme o ní v samostatném článku. Další dvě novely se týkají rozpočtových pravidel. Mění se zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a také zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. rozpočtová pravidla.

Prezident podepsal tyto tři zákony:
  1. zákon ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novely je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Upřesňuje se například vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek. Upravuje se také terminologie. O novele jsme podrobněji psali v samostatném článku.
  2. zákon ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Díky této novele budou muset obce a kraje od 1. 7. 2015 zveřejňovat část svých smluv o dotacích a finančních výpomocích. Půjde o smlouvy nad 50 tisíc korun, které budou muset být zveřejněny na internetu. Novela také upravuje administrativní záležitosti týkající se dotací, např. stanovuje náležitosti žádosti o dotaci nebo zjednodušuje vykazování některých výdajů paušálem. Už patnáctým dnem po zveřejnění novely ve Sbírce zákonů nabude účinnosti pravidlo, podle nějž nebudou úřady ukládat sankce za porušení rozpočtové kázně, pokud nepřesáhnou jeden tisíc korun.
  3. zákon ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Díky této novele bude smět Ministerstvo financí vydávat státní dluhopisy ke krytí schváleného schodku státního rozpočtu bez nutnosti předkládat kvůli tomu Parlamentu zvláštní zákon. Novelou se také upravuje ukládání sankcí za chybné nakládání se státními nebo evropskými dotacemi. Poskytovatel dotace bude moci žádat o vrácení celé částky nebo její části, pokud při kontrole zjistí, že příjemce porušil pravidla pro nakládání s dotací nebo ji využil k jinému než stanovenému účelu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.