Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2015

Jako každý rok i letos se mění limitní částky týkající se podpory v nezaměstnanosti. Výše minimální i maximální podpory se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předchozího roku. Maximální měsíční příjem z nekolidujícího zaměstnání pak nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Tyto částky se zvýšily, a proto přinášíme jejich přehled platný pro rok 2015.

Minimální výše
Podpora v minimální výši se podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyplácí uchazečům, kteří sice splnili podmínky nároku na výplatu, ale nemohou prokázat výši příjmů. Dále se vyplácí osobám, u nichž byla pro splnění podmínky doby předchozího zaměstnání započtena tzv. náhradní doba (např. osobní péče o dítě ve věku do 4 let). Takový nezaměstnaný dostane za první 2 měsíce dávku ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Tato průměrná měsíční mzda za I. až III. čtvrtletí roku 2014 činila podle vyhlášky MPSV č. 311/2014 Sb. částku 25179 Kč. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných výše popsaných úsecích podpůrčí doby postupně 3777, 3022 a 2770 Kč.
Minimální podpora při rekvalifikaci činí po celou dobu rekvalifikace 0,14násobek příslušné částky, tedy 3526 Kč.

Maximální výše
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pro rok 2015 se tedy stejně jako u minimální podpory vychází z částky 25179 Kč. Pokud tedy byla žádost podána už v roce 2015, může maximální měsíční výše podpory v nezaměstnanosti dosáhnout až 14604 Kč. Pokud byla žádost podána v roce 2014, pak může výše podpory dosáhnout maximálně 14281 Kč měsíčně.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v roce 2015 tak může dosáhnout až 16367 Kč měsíčně. Pokud nezaměstnaný nastoupil rekvalifikaci v roce 2014, činí maximální podpora při rekvalifikaci 16005 Kč.

Maximální souběžný výdělek
Uchazeč o zaměstnání, který vykonává tzv. nekolidující zaměstnání podle § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nemá sice nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale může být zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Měsíční výdělek takového uchazeče ale nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. V případě výkonu více činností se výdělky sčítají. Minimální mzda se od 1. 1. 2015 zvýšila na 9200 Kč (psali jsme zde). Celkový měsíční výdělek osoby, která je v evidenci úřadu práce, tak nesmí přesáhnout částku 4600 Kč.
U uchazečů o zaměstnání, kteří jsou současně poživateli invalidního důchodu I. nebo II. stupně, se výše příjmů z nekolidujících zaměstnání nemění a zůstává ve výši 4000 Kč.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.