Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

Finanční správa vydala toto pondělí informaci, v níž zveřejnila odpovědi na základní otázky týkající se amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen FATCA), který ukládá finančním institucím smluvních států oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je občan Spojených států amerických. Generální finanční ředitelství v dokumentu zodpovídá v obecné rovině nejčastější dotazy, které na něj byly směrovány.

FATCA je daňový zákon, který byl v USA přijat v roce 2010 a jehož účelem je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. Dne 4. 8. 2014 byla podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act. Dohoda byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 72/2014 Sb. m. s. V rámci této dohody si budou daňové správy USA a ČR navzájem předávat informace týkající se rezidentů obou smluvních států. Podle zákona FATCA mohou finanční instituce předávat požadované informace přímo nebo prostřednictvím státní správy. Česká republika přijala model předávání informací prostřednictvím Finanční správy, která bude USA předávat informace, které obdrží od svých finančních institucí.
K provádění Dohody č. 72/2014 Sb. m. s. byl následně přijat zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Zákon upravuje výměnu informací podle Dohody mezi ČR a USA, včetně postupů pro shromažďování příslušných informací finančními institucemi a předávání těchto informací správci daně.
Základní otázky a odpovědi k problematice FATCA najdete na webových stránkách Finanční správy zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.