Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Příspěvek na bydlení v roce 2015

Stejně jako každý rok, i letos schválila vláda nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, výše částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nové částky, tentokrát oproti předchozímu roku snížené, budou platit pro rok 2015 a byly stanoveny tak, aby jejich výše odpovídala aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení. Nařízení č. 327/2014 Sb. schválila vláda na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Příspěvek na bydlení je určen osobám s nízkými příjmy a přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům. Je to nároková dávka, jejíž poskytování podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se pro tento účel považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Příspěvek na bydlení se vyplácí vlastníku nebo nájemci bytu, který je v něm hlášen k trvalému pobytu. Od 1. 1. 2015 není vyplácení příspěvku časově omezeno, ruší se totiž § 27a zákona, kterým bylo vyplácení příspěvku omezeno na dobu 7 let v průběhu 10 let s výjimkou osob nad 70 let.
Nárok na příspěvek vzniká, jestliže náklady na bydlení jsou vyšší než rozhodný příjem celé rodiny vynásobený koeficientem 0,3, v případě hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Zároveň ale tento rozhodný příjem vynásobený příslušným koeficientem 0,3 nebo 0,35 nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení stanovená vládou. Samotnou výši příspěvku pak tvoří právě částka, o kterou je rozhodný příjem nižší než normativní náklady na bydlení.
Do nákladů na bydlení se počítá nájemné nebo jiná podobná plnění, náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení se počítají zprůměrované náklady za předcházející kalendářní čtvrtletí.

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny tzv. normativní náklady podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pro jednotlivé druhy bydlení a lokality v závislosti na počtu lidí v domácnosti platné pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015:

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna76236052576749134730
dvě109578807841772496998
tři149031209211581100539726
čtyři a více1867415283146681282512430

Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna44094409440944094409
dvě65886588658865886588
tři91599159915991599159
čtyři a více1167611676116761167611676

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.