Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Delší pobyty v lázních

Prvním předpisem, který letos vyšel ve Sbírce zákonů, byla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela č. 1/2015 Sb. prodlouží některým pacientům pobyty v lázních hrazené zdravotní pojišťovnou. Současně s novelou byla vydána také vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Oba předpisy nabyly účinnosti dnem vyhlášení, tedy 6. ledna 2015.

Pobyt v lázních hrazený pojišťovnou zkrátil z 28 dnů na 21 dnů exministr zdravotnictví Leoš Heger (psali jsme zde). Podle novely č. 1/2015 Sb. budou mít pacienti s těžkými chronickými potížemi nebo pacienti po závažných operacích opět nárok na čtyři týdny lázní hrazených zdravotní pojišťovnou místo dosavadních tří týdnů. Děti budou v lázních pobývat vždy alespoň čtyři týdny. Rozšíří se také možnosti opakovaných pobytů, budou ale vázány na splnění určitých podmínek. Prodloužit pobyt, a to i opakovaný, bude možné jen na základě posouzení zdravotního stavu. V případech závažného a těžkého onemocnění již nebude platit časové omezení a léčbu bude možné prodloužit až na dobu nutnou k vyléčení.
Pro lázně bylo včasné schválení novely č. 1/2015 Sb. důležité zejména proto, že obsahuje tzv. indikační seznam péče, který má pojišťovnám vrátit půl miliardy korun ročně.
Poslanci se touto novelou zákona č. 48/1997 Sb. museli zabývat dvakrát, protože senátorům se nelíbilo, že do ní byla v průběhu legislativního procesu přidána pasáž, která pojišťovnám ukládala povinnost zveřejňovat individuální smlouvy s poskytovateli zdravotní péče. Senát ve svém pozměňovacím návrhu tuto část z novely vypustil s odůvodněním, že jde o přílepek. Poslanecká sněmovna nakonec novelu přijala v senátním znění, pojišťovny tak zatím smlouvy zveřejňovat nebudou. Ministerstvo zdravotnictví už připravuje svůj návrh úpravy k transparentnosti smluv, který by vláda měla dostat ještě v lednu.
Současně s novelou byla 6. ledna ve Sbírce zákonů publikována také vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.