Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výměny průkazů pro postižené

Jedním z osmi zákonů, které včera podepsal prezident republiky, je novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Díky novele, která v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákonů, se od příštího roku budou průkazy zdravotně postižených měnit za nové automaticky.

Do vydávání průkazů zdravotně postiženým významně zasáhla sociální reforma bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09). Díky ní se handicapovaným místo původních průkazů TP, ZTP a ZTP/P začaly od roku 2012 vydávat průkazy osoby se zdravotním postižením (OZP). Jako průkaz měla postiženým sloužit také tzv. sociální karta, projekt sKaret byl ale s nezdarem definitivně ukončen k 1. 5. 2014 (psali jsme zde). Od začátku roku 2014 se pak nové průkazy vydávaly až po zhodnocení jejich zdravotního stavu posudkovými lékaři správy sociálního zabezpečení. Podle stávajícího znění zákona měly být vyměněny všechny původní nebo dočasné průkazy do konce roku 2015. A pro každou další výměnu průkazu měl postižený znovu absolvovat posouzení zdravotního stavu.
Náročné a pro stát finančně zatěžující prohlídky byly vyhodnoceny jako nadbytečné a pro samotné postižené jako obtěžující. Podle schválené vládní novely se budou průkazy zdravotně postižených, které byly vydány od letošního roku, měnit za nové automaticky. Opětovné posuzování zdravotního stavu zjevně handicapované osoby ani správní řízení již nebudou nutné. Postižení budou při výměně automaticky dostávat stejný typ průkazu, jaký měli v minulosti, tedy TP, ZTP či ZTP/P.
Na průkazech nově nebudou uvedena rodná čísla držitelů, ale jen data narození. Symboly některých postižení, jako např. hluchoty nebo hluchoslepoty, se budou uvádět jen na vyžádání. Novelou se také urychlí výplaty prvních dávek, které postižení budou moci dostat dřív, než jim bude vystaven průkaz. Podmínkou pro výplatu dávek totiž nově nebude samotné držení průkazu, ale už nárok na něj.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.