Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o soudních poplatcích

Poslanecká sněmovna minulý týden i přes nesouhlas Senátu schválila novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, díky které se na další rok a půl zachová osvobození nadací, spolků, odborů, ústavů a obecně prospěšných společností od soudních poplatků v rejstříkovém řízení. Zákon nyní čeká na podpis prezidenta.

Až do začátku letošního roku nestátní neziskové organizace za povinnou registraci na ministerstvu vnitra žádné poplatky nehradily. Placení soudních poplatků při zápisu do veřejného rejstříku dopadlo na nadace a spolky se vstupem nového občanského zákoníku v platnost. Od 1. 1. 2014 díky novele související právě s novým občanským zákoníkem totiž zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, předpokládá, že od poplatků budou osvobozeny právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti. V září roku 2013 byl ale Senátem odmítnut návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (psali jsme zde) a tento předpis v legislativě dosud chybí. Status veřejné prospěšnosti, na nějž je nyní navázáno osvobození od soudních poplatků, tak v současnosti nelze získat a organizace poplatky musí hradit. Zejména pro malé neziskové organizace jsou výdaje za poplatky velkou finanční zátěží. A také u spolků se složitější strukturou a s pobočkami může jít o vysoké náklady, protože zpoplatněn je nejen zápis údajů o spolku, ale i o každém pobočném spolku.
Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou i přes nesouhlas Senátu poslanci schválili, má tento stav napravit. Od soudních poplatků v rejstříkovém řízení mají být podle novely osvobozeny spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Účinnost novely nastane dnem jejího vyhlášení, ale posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni vyhlášení pozbude platnosti. Situace je tedy novelou řešena na následující rok a půl. Omezenou platnost navrhl ústavně právní výbor Sněmovny s odůvodněním, že má jít pouze o vymezení časového prostoru pro přijetí plnohodnotného zákona o obecné prospěšnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.