Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o veřejných zakázkách

V pátek 6. března 2015 nabyla účinnosti novela č. 40/2015 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která má především zjednodušit jejich zadávání. Původně měla novela začít platit 1. ledna 2015, protože ale Senát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a schvalovací proces se tak prodloužil, byla platnost posunuta na den vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nejvýznamnější změnou, kterou do novely vložili senátoři, je zvýšení limitu na zadávání víceprací ze současných 20 na 30 procent. Novela také rozšiřuje počet hodnotících kritérií při posuzování veřejných zakázek a ruší povinnost zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky.

Cílem tzv. technické novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bylo podle Ministerstva pro místní rozvoj minimalizovat nedostatky zjištěné při dosavadní aplikaci zákona o veřejných zakázkách a také zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit zadávání veřejných zakázek a posílit jejich transparentnost.
Vládní novela rozšiřuje počet hodnotících kritérií u veřejných zakázek. Důvodem je především současná praxe, kdy se zakázka zadává nejnižší finanční nabídce bez vyhodnocení ostatních kritérií. Zadavatel bude moci při vyhodnocování jednotlivých nabídek využít nově například hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
Pozměňovacím návrhem Senátu se zvýšil limit na zadávání víceprací na 30 procent. Předcházející znění zákona o veřejných zakázkách umožňovalo zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění stejnému dodavateli v případě, že celkový rozsah dodatečných stavebních víceprací nebo služeb nepřekročil 20 procent ceny původní zakázky.
Komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude muset mít nově elektronickou podobu. Elektronicky se úřadu budou podávat například podání nebo rozklady. 
Novela také ruší povinnost zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky. Podle ministryně Šlechtové se jedná o zhruba 10 % všech zakázek veřejných zadavatelů v ČR.
Uchazeči o zakázky budou moci nově předkládat v rámci dokazování své kvalifikace vysokoškolské diplomy v latině a nebudou je muset nechávat překládat do češtiny.
Návrh zákona měl původně zrušit některá ustanovení, která upravují seznam hodnotitelů. Jedná se například o povinnost předkládat oponentní vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek. Protože se ale novelu nepodařilo schválit do konce loňského roku a tato ustanovení již začala platit 1. ledna 2015, zůstala na návrh senátorů v zákoně zachována.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.