Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dětské skupiny

Zcela nový zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, tzv. zákon o dětských skupinách, vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 247/2014 Sb. již 14. listopadu 2014. Tento týden pak ve Sbírce vyšla i prováděcí vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí. Vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, tedy 2. prosince 2014.

Novým zákonem č. 247/2014 Sb., se zavádějí dětské skupiny, které budou alternativou mateřských škol a mají řešit současný nedostatek míst ve školkách. Požadavky na zřízení a následný provoz dětských skupin jsou mírnější než u mateřských škol. Dětskou skupinu bude tvořit maximálně 24 dětí. Jejich provozovatelem mohou podle zákona být firmy, úřady, obce, kraje, vysoké školy, spolky a neziskové organizace. Rodiče budou s provozovatelem uzavírat smlouvu. Provozovatel musí zajistit plán výchovy a péče, vhodné prostory a odborný personál. Dětské skupiny jsou určené pro děti od jednoho roku do začátku povinné školní docházky. Děti budou muset mít všechna v ČR povinná očkování, tedy proti tetanu, záškrtu, černému kašli, hepatitidě B, dětské obrně, haemophilu influenzae, spalničkám, příušnicím, zarděnkám a u rizikových skupin i proti TBC. Dětské skupiny nebudou muset zajišťovat stravování dětí.
Prováděcí vyhláška č. 281/2014 Sb. pak stanovuje požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí. Přesně specifikuje požadavky na venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem.
Součástí nového zákona č. 247/2014 Sb., o dětských skupinách, je také změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterou se zavádí nový druh daňové slevy. Sleva je určena rodičům, kteří své dítě umístí v daném zdaňovacím období v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, a bude možné ji uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených nákladů, avšak maximálně do výše minimální mzdy. O nové slevě za umístění dítěte jsme podrobně psali v samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.