Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pracovní volno při kalamitě

Území České republiky pokryla v průběhu včerejšího večera a dnešní noci silná námraza. Mrznoucí déšť způsobil velké problémy v dopravě, zejména na železnici. Díky dešti, který namrzal na trolejích, byla v Praze poprvé v historii zcela zastavena tramvajová doprava. Mnoho lidí se tak dnes nedostalo včas do zaměstnání. Protože se jednalo o kalamitní situaci v dopravě, mají zaměstnanci nárok na neplacené pracovní volno.

Při kalamitní dopravní situaci, která vznikla v důsledku povětrnostních vlivů, mají zaměstnanci, kteří se nedostanou včas do práce, nárok na neplacené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Podmínkou je, že neměli jinou možnost dostat se do práce včas. Zaměstnanci musí situaci neprodleně oznámit zaměstnavateli a dohodnout se s ním na řešení. Další podmínkou, která je v případě námrazy splněna, je to, že se situace nedala dopředu předpokládat, např. při předem ohlášené stávce v dopravě, volno požadovat nelze.
Rozsah osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, je uveden v příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Kalamitních situací v dopravě se týká bod 3. přílohy tohoto nařízení vlády:
"3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem."
Výjimkou jsou v těchto případech těžce zdravotně postižení zaměstnanci, kterým lze poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.