Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Zvýšení daňového zvýhodnění rodin přinesla jako jednu z mnoha změn rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, o níž jsme psali v samostatném článku. Novela č. 267/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyšla ve Sbírce zákonů 21. listopadu 2014 a účinnosti nabyla 1. ledna 2015. Dne 9. ledna 2015 vydala Finanční správa informaci nazvanou "Daňové zvýhodnění v roce 2015", v níž nová pravidla představila poplatníkům. Tento týden pak vyšla další informace, která ještě podrobněji popisuje náležitosti tohoto daňového zvýhodnění pro zaměstnance, kteří ho uplatňují u svého zaměstnavatele.

V roce 2014 bylo možné si na každé dítě odečíst z daní 13 404 Kč ročně, tedy 1117 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2015 již tato částka není na všechny děti jednotná. Daňová sleva na první dítě zůstala beze změny, tedy ve výši 1117 Kč měsíčně. Za druhé dítě si ale rodiče nově mohou odečíst z daní o 200 Kč měsíčně víc, tedy 1317 Kč. Na třetí a každé další dítě je možné z daní odečíst dokonce o 300 Kč víc, tedy 1417 Kč. Rodina se dvěma dětmi si tak letos polepší o 2400 Kč ročně, se třemi dětmi o 6000 Kč ročně.
Podmínky pro uplatnění slevy se nemění. Poplatník může podle § 35c zákona o daních z příjmů odečíst příslušnou částku na každé vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na nezletilé nebo studující dítě do věku 26 let může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící s ním ve společné domácnosti, a navíc pouze za měsíce, ve kterých byly splněny všechny potřebné podmínky. Podle § 35c zákona o daních z příjmů si ale slevu nemohou odečíst poplatníci, kteří využívají tzv. výdajové paušály. Slevu na dítě lze uplatnit nejen formou slevy na dani, ale i formou daňového bonusu. Nárok na slevu tedy může být vyšší než vypočtená částka daně a jeho odpočtem může vzniknout záporná částka, tzv. daňový bonus, který pak stát za určitých podmínek poplatníkovi vyplatí. Maximální výše daňového bonusu činí 60 300 Kč za rok. Daňový bonus se nepřizná, pokud činí méně než 100 Kč. Podmínku pro výplatu bonusu je dosažení zdanitelného příjmu podle § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů v celkové výši nejméně 51 tisíc korun v roce 2014 a 55 200 korun v roce 2015. Pokud rodiče nedosahují příjmů, při kterých by jim vznikal nárok na slevu či bonus, mohou zvýhodnění na dítě uplatnit i prarodiče, kteří takové příjmy mají a bydlí s dítětem ve společné domácnosti.
Pravidla pro poskytování daňového zvýhodnění podle počtu dětí ve společně hospodařící domácnosti popsala Finanční zpráva ve své informaci z 9. 1. 2015. Podrobnější návod pro zaměstnance, kteří chtějí toto zvýhodnění uplatnit, včetně názorných příkladů najdete v novější informaci Finanční správy ze dne 22. 1. 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.