Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - sleva za umístění dítěte

Pro rodiče předškolních dětí, kteří nyní podávají daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2014, je sleva za umístění dítěte asi největší změnou a novinkou. Slevu za umístění dítěte zavedl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nový zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Díky této novince si daně sníží rodiče, kteří své dítě umístí v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu lze uplatnit zpětně za celý rok 2014, a to přesto, že zákon byl definitivně schválen až v listopadu roku 2014.

O novém zákonu č. 247/2014 Sb., tzv. zákonu o dětské skupině, jsme psali již v průběhu jeho schvalování (článek najdete zde). Zákon kromě svého hlavního cíle, kterým je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin, přinesl také daňovou novinku pro rodiče dětí předškolního věku. Do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se novelizující pátou částí nového zákona o dětských skupinách vkládá nový paragraf 35bb nazvaný Sleva za umístění dítěte. Podle přechodných ustanovení k této části zákona pak rodiče mohou novou slevu na dani uplatnit už v daňovém přiznání za rok 2014.
Rodiče si mohou snížit již vypočtenou daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v zařízení určeném pro péči o dítě předškolního věku, tedy v mateřské škole nebo i v dětské skupině. Odečíst si rodiče mohou jen částku vynaloženou za pobyt dítěte v zařízení, nikoliv výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování nebo dopravu. Maximální výše nové slevy je ohraničena výší měsíční minimální mzdy, za rok 2014 jde tedy o maximálně 8500 korun, za rok 2015 to bude 9200 korun. Nárok na slevu musí rodiče prokázat potvrzením o skutečné výši zaplacených poplatků, které vystaví školka nebo dětská skupina. Potvrzení pak rodič přiloží k daňovému přiznání. Slevu může uplatnit jen jeden rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Slevu za umístění dítěte nemůže využít prarodič, pokud mu dítě není svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
Nová sleva se i v případě zaměstnanců uplatňuje jen jednou ročně, vždy až po skončení kalendářního roku, nikoliv měsíčně po dvanáctinách, jako je tomu u slevy na vyživované dítě. Protože jde o slevu na dani, bude se částka odečítat přímo z vypočtené daně, ne jen ze základu daně. Sleva ale nebude tzv. bonusem, rodiče si tedy odečtou jen částku do výše odvedené daně. Pokud bude jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou.
Slevu si mohou bez jakýchkoliv omezení odečíst i živnostníci, kteří uplatňují výdajové paušály. Pouze v případě, že podnikatel uvede výdaje za předškolní zařízení ve svých nákladech vynaložených na dosažení a udržení příjmů, nemůže již slevu za umístění dítěte uplatnit.
Dosavadní daňovou slevu na vyživované dítě podle § 35c zákona o daních z příjmů tato nová sleva za umístění dítěte nijak neruší ani neomezuje. Podrobnosti k uplatnění nové slevy, které vydalo 16. ledna 2015 Generální finanční ředitelství, najdete zde.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - podání a platba

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.