Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – ručení za daň

Poslanecká sněmovna schválila začátkem prosince ve třetím čtení rozsáhlou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Novela měla původně platit od 1. ledna 2011, protože ji však do konce loňského roku nestačil projednat Senát, pozměnili poslanci začátek data platnosti na 1. dubna 2011. Nejdiskutovanější novinkou v tomto zákoně je pravděpodobně zavedení nového institutu ručení odběratele za daň z přidané hodnoty neodvedenou finančnímu úřadu dodavatelem.

Zavedení institutu ručení za daň vychází z článku 205 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Jedná se o další nástroj v boji proti daňovým únikům mezi tuzemskými plátci daně. 
Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude odběratel od druhého čtvrtletí letošního roku ručit za daň neodvedenou jeho dodavatelem v případě, že věděl nebo vědět měl a mohl, že
• daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
• plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,
• dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který začal platit 1. ledna 2011, bude důkazní břemeno na správci daně, nikoliv na daňovém poplatníkovi. To znamená, že finanční úřad musí dokázat, že poplatník věděl nebo mohl vědět, že dodavatel daň neodvede. Procesní postup vůči ručiteli upravuje § 171 a 172 daňového řádu.
Odběratel bude také nově ručit za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude cena za dodání zboží nebo poskytnutí služby bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé. V tomto případě bude důkazní břemeno na odběrateli. Ten bude muset zdůvodnit finančnímu úřadu rozdíl mezi cenou stanovenou a cenou tržní.
Jestliže bude mít odběratel vážné pochybnosti o tom, zda dodavatel finančnímu úřadu daň zaplatí, bude moci využít tzv. zvláštního způsobu zajištění daně. Daň z přidané hodnoty tak poplatník uhradí místo dodavateli přímo správci daně na jím vedený depozitní účet dodavatele. Pro tento případ je do zákona doplněn nový paragraf 109a, který postup zajištění daně upravuje.

Související články:
Novela zákona o DPH a nové tiskopisy
Novela zákona o DPH zdraží zásilky ze zemí mimo EU

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.