Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová hodnostní struktura v armádě

S velkými změnami v legislativě se v novém roce museli vypořádat i příslušníci Armády České republiky. Od 1. 1. 2011 se zásadně mění hodnostní struktura české armády i vizuální podoba hodnostního značení. Nová hodnostní struktura se přizpůsobuje zvyklostem v ostatních armádách NATO a značení navazuje na historické tradice naší armády.

Vojenské hodnosti jsou definovány zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, který byl s účinností od 1. 1. 2011 v příslušných ustanoveních novelizován zákonem č. 272/2009 Sb. Do armády se tak nově vrátí hodnosti vojín, svobodník, desátník a četař. Tyto hodnosti byly dříve určeny vojákům základní služby a po úplné profesionalizaci armády náležely podle zákona č. 220/1999 Sb. pouze vojákům v aktivní záloze a záloze. Nyní se budou udělovat i profesionálním vojákům, i když např. hodnost vojín bude používána pouze pro dobu konání základního výcviku. Některé hodnosti jsou naopak zcela zrušeny, zmizí např. štábní rotmistři, podpraporčíci a podporučíci. Nejvíce změn se dotkne vojáků v základních funkcích, z většiny rotných jsou od 1. ledna svobodníci. Posluchači vyšších a vysokých vojenských škol budou začínat na hodnosti svobodník a jejich další postup bude záviset na prospěchu.
Jedním z hlavních cílů změny hodnostního značení bylo výrazněji vizuálně odlišit značení jednotlivých hodnostních sborů. Hodnostní sbor mužstvo a hodnostní sbor poddůstojníci budou opět používat hodnostní knoflíčky tzv. pecky. Hodnostní sbor praporčíků se značením vrací do období těsně před a po druhé světové válce a jejich výložky budou zdobit stříbrné hodnostní pásky tzv. rakvičky. Nižší důstojníci zůstanou u trojcípých zlatých hvězd, vyšších důstojníků a generálů se změna hodnostního označení nijak nedotkne. Studenti budou odlišeni tzv. véčky, a to ve stříbrné barvě pro žáky vyšší odborné školy a ve zlaté pro vysokoškoláky. Hodnostní označení je zpracováno ve vyhlášce č. 387/2010 Sb., o vojenských znacích a stejnokrojích, kterou jsme pro vás připravili a celou včetně obrazových příloh ji najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.