Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňový řád – odborný konzultant, poradce a úřední osoby

Dalším novým pojmem v systému správy daní, který od 1. 1. 2011 zavádí nový daňový řád, je "odborný konzultant". Pracovníci správce daně jsou nově nazýváni "úředními osobami" a pro daňové poradce a advokáty je používán společný výraz "poradce".

Odborný konzultant
Tento nový pojem je definován v § 31 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Odborného konzultanta případně i více odborných konzultantů si k jednání může přibrat daňový subjekt nebo jeho zástupce. Mělo by jít o osobu, která bude daňovému subjektu pomáhat s odbornými otázkami, svou odbornost však nemusí dokládat. Odborný konzultant se smí účastnit jednání, nemůže ale vystupovat před správcem daně samostatně a v žádném případě není zástupcem daňového subjektu. Pokud by odborný konzultant rušil nebo mařil jednání, může ho správce daně napomenout a poté mu i uložit pořádkovou pokutu. Pokud by ani to nevedlo k nápravě, může správce daně svým rozhodnutím odborného konzultanta z dalšího jednání vyloučit.

Úřední osoba
Úřední osoba je zaměstnanec správce daně, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce, případně osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně přímo zákonem. Správce daně tak podle § 12 daňového řádu vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob.

Poradce
Jde o nové společné označení daňového poradce nebo advokáta podle § 29 daňového řádu. Vždy jde o právnickou osobu poskytující daňové poradenství se stejnými právy, jaká měl dosud daňový poradce. Poradce bude např. nadále zvýhodněn možností prodloužit lhůtu pro podání daňového tvrzení až do června.

Související články:
Daňový řád 
Daňový řád – prekluzivní lhůta
Daňový řád – odkladný účinek odvolání
Daňový řád – úrok z prodlení
Daňový řád – atrakce a delegace

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.