Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o pobytu cizinců

Teprve v posledních dnech roku 2010 podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Vládní novela byla Sněmovně předložena již 1. září 2010 a ve Sbírce předpisů vyšla 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010 Sb. Hlavním cílem novely je omezení nelegálního zaměstnávání cizinců a naopak možnost získání tzv. modré karty pro vysoce kvalifikované pracovníky z ciziny.

Udělování povolení k pobytu
Novela zohledňuje platné předpisy Evropské unie a to například zavedením biometrických údajů do průkazu o povolení k pobytu. Konkrétně půjde o otisky prstů. Ruší se také možnost vyřídit povolení k pobytu v zastoupení. Všichni cizinci budou muset o povolení k pobytu žádat osobně. Na úřad se bude muset žadatel dostavit hned třikrát. Poprvé při podání žádosti, potom k pořízení otisků prstů a nakonec při převzetí dokladu. Všechny údaje se také budou muset aktualizovat při každé změně. Otisky prstů tak bude úřad nově pořizovat při přestěhování cizince, i když to bude například jen do vedlejší ulice. Také při změně zaměstnání, ale i pouhého pracovního zařazení v rámci jedné firmy, bude muset cizinec podstoupit proceduru snímání otisků prstů.
Dále se ruší možnost doplnění neúplné žádosti, nově bude muset žadatel osobně doručit novou kompletní žádost. Naopak zavádí se možnost odvolání při zamítnutí udělení víza. Novela také výrazně zvyšuje správní poplatky v této oblasti.

Nelegální zaměstnávání
Nově se zavádí spoluodpovědnost zaměstnavatelů a zprostředkovatelů práce. Ten, kdo zaměstná cizince bez platného povolení, bude muset uhradit náklady spojené s vyhoštěním nebo například s potřebnou léčbou. Pouze pokud firma prokáže, že nezanedbala žádné stanovené kontroly, může být této povinnosti zbavena.
Policie bude nyní oprávněna vstupovat do objektů zaměstnavatelů za účelem tzv. pobytových kontrol, a to i mimo pracovní dobu a pouze na základě vlastního uvážení. Odpadá tak dosud povinná součinnost s jinými institucemi jako např. s úřady práce.

Modrá karta
Modrá karta je povolení k pobytu, které zároveň opravňuje cizince vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Pracovník s vysokou kvalifikací už nebude muset zvlášť žádat o pracovní povolení. Držitel modré karty bude mít možnost po pěti letech pobytu v EU, z čehož poslední dva roky musí pobývat na území ČR, získat zde trvalý pobyt. Bude mu také umožněno okamžité sloučení rodiny bez nutnosti splnění minimální doby předchozího pobytu na území ČR.
V současné době již fungují zelené karty, které jsou udělovány žadatelům o pracovní místa, jež se nedaří obsadit českými občany.

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, platí od 1. 1. 2011 s určitými výjimkami. Například výše zmíněné otisky prstů budou povinné až od 1. 5. 2011. Novela č. 427/2010 Sb. mění i další související zákony, jako např. zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.