Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

V sobotu vstoupila v platnost novela shromažďovacího zákona

Novela zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, která vyšla pod číslem 294/2009 Sb., prodlužuje obcím lhůtu pro případný zákaz shromáždění ze tří kalendářních na tři pracovní dny. Úřady mají nyní více času na rozhodnutí zakázat ohlášenou demonstraci.

Novelu shromažďovacího zákona předložil ministr pro menšiny a lidská práva Michael Kocáb. Reagoval tak na vzestup extremismu v České republice a na stížnosti starostů měst, že nemají možnost zabránit akcím krajní pravice.

Podle zákona je svolavatel povinen shromáždění oznámit úřadu alespoň pět dnů předem. Chce-li úřad shromáždění zakázat, má na to nově tři pracovní dny oproti dřívějším třem dnům kalendářním.

Představitelé měst a obcí si především stěžovali na to, že pokud proběhlo podání v pátek, obecní úřady měly fakticky pouze jediný pracovní den k tomu, aby o případném zákazu shromáždění rozhodly. Novela proto dává úřadům více času zjistit skutečné důvody pořádání veřejné akce a dostatečně zdůvodnit případný zákaz shromáždění. 

Předešlá novela shromažďovacího zákona, která vstoupila v platnost začátkem ledna letošního roku, zakazuje účastníkům shromáždění používat masky na obličej, které by mohly znemožnit jejich identifikaci. Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč. Minulé znění zákona obsahovalo zákaz zahalování obličejů pouze v době policejního zákroku. 

Postup a formuláře pro oznámování shromáždění v hlavním městě Praze najdete zde a přehled oznámených veřejných shromáždění zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.