Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2015

Včera, 13. listopadu 2014, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Všechny sazby zůstávají v příštím roce na stejné úrovni jako v roce 2014.

Při zpracování vyhlášky se vychází z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Ministerstvo zahraničních věcí při posouzení těchto podkladů navrhovalo zvýšit sazby zahraničního stravného u 13 zemí, ministerstvo financí ale tento návrh nepodpořilo.
Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin, poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice. Při použité letecké dopravy se za dobu přechodu státní hranice podle ustanovení § 154 zákoníku práce rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. 
Jestliže bylo zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se krátí. Za každé bezplatné jídlo se zahraniční stravné krátí o:
- 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby
- 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby a
- 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty.
Vyhláška č. 242/2014 Sb. ruší vyhlášku č. 354/2013 Sb., která určuje sazby zahraničního stravného pro letošní rok.

V tabulce uvádíme vybrané sazby zahraničního stravného pro rok 2015:
ZeměStravné pro rok 2015
Belgie45 EUR
Bulharsko35 EUR
Francie45 EUR
Itálie45 EUR
Maďarsko35 EUR
Německo45 EUR
Polsko35 EUR
Rakousko45 EUR
Rumunsko35 EUR
Rusko45 EUR
Slovensko35 EUR
Spojené státy americké50 USD
Španělsko40 EUR
Velká Británie40 GBP
Ostatní sazby zahraničního stravného najdete v příloze vyhlášky č. 242/2014 Sb.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.