Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled nejdůležitějších legislativních změn platných od 1. 1. 2011

Jako každoročně i letos přináší přelom kalendářního roku mnoho změn v zákonech a různých předpisech. Pokusili jsme se přehledně do několika bodů shrnout ty nejdůležitější změny platné od 1. 1. 2011. Podrobnosti k jednotlivým změnám si můžete přečíst v našich starších článcích, které najdete pod níže uvedenými odkazy. Všem našim čtenářům přejeme šťastný nový rok 2011.


  • Daně - od 1. 1. 2011 začne platit nový daňový řád, který nahradí dosavadní zákon o správě daní a poplatků. Skončí možnost uhradit daně tzv. daňovou složenkou. V platnost vstoupí rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí vládního úsporného balíčku a obsahuje např. snížení daňové slevy na poplatníka nebo zavedení zdanění některých náhrad. Bude zrušena poloviční sleva na dani z příjmů pro zaměstnavatele zdravotně postižených osob. Na státní podporu stavebního spoření, na kterou vznikl nárok v letošním roce a která bude vyplacena z rozpočtu na rok 2011, bude uvalena 50procentní srážková daň
  • Dávky - většina změn v oblasti dávek je součástí vládního úsporného balíčku. Výrazně se sníží příspěvek na péči v prvním stupni, sociální příplatek zůstane zachován pouze pro rodiny, které jsou zasaženy dlouhodobou nemocí nebo zdravotním postižením. Porodné bude vypláceno pouze za první narozené dítě a navíc pouze rodinám, jejichž příjem nepřevyšuje 2,4násobek životního minima. Rodičovský příspěvek bude ve čtyřleté variantě snížen už od 10. měsíce věku dítěte. Nemocenské bude i nadále po celou dobu trvání vypláceno ve výši 60 % vyměřovacího základu. OSVČ již nebudou mít možnost zajistit si krátkodobým navýšením plateb výhodné nemocenské nebo mateřskou. Mění se i podmínky pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvky na bydlení se zvýší, vláda aktualizovala příslušné částky tak, aby odpovídaly aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení.
  • Důchody - díky zákonné valorizaci se základní výměra důchodu zvyšuje o 60 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,9 % (podrobnosti zde).
  • Mýtné - sazby mýtného se od 1. ledna 2011 zvyšují o čtvrtinu, pouze pro vozidla, která splňují nejpřísnější emisní limity, se sazby nemění (podrobnosti zde).
  • Nájmy - na většině území ČR končí k 31. 12. 2010 období tzv. deregulace nájmů, další úpravy nájmů již tedy budou smluvní (podrobnosti zde).
  • Platy - většině státních zaměstnanců klesnou základní platy o 10 %, učitelům naopak platy vzrostou (podrobnosti zde).
  • Pracovní právo - kromě změn v platech se doba, po kterou náhradu mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnance proplácí zaměstnavatel, prodlužuje na tři týdny. Dohodu o provedení práce bude možné uzavřít už pouze v písemné formě a pracovní agentury budou ke své činnosti potřebovat povolení ministerstva a budou muset uzavřít pojištění pro případ svého úpadku (podrobnosti zde).
  • Účetnictví - novela zákona o účetnictví zjednodušuje vedení účetnictví pro malé nepodnikatelské jednotky a zapracovává do české legislativy nové evropské předpisy (podrobnosti zde).
  • Úvěry - zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru zvyšuje ochranu spotřebitele a jasně stanoví, jaké informace musí obsahovat smlouva o úvěru. Zákon upravuje i náležitosti reklamy na úvěrové služby (podrobnosti zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.